Ingen sykepenger til de eldste arbeidstakerne

Med ny arbeidsmiljølov har arbeidstakere rett til å stå i jobben til de er 72 år. Retten til sykepenger kuttes fortsatt når man passerer 67.
mandag 18. mai 2015
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Fra 1. juli 2015 vil arbeidstakere som hovedregel ha rett til å stå i jobben til de er 72 år, samtidig som bedrifter vil kunne avtale en aldersgrense på 70 år.

Målet er at arbeidstakere som ønsker å jobbe lenger skal ha mulighet til det, uten at arbeidsgiver kan si dem opp ved 67 år, slik mange gjør i dag.

- Problemet for de eldste arbeidstakerne, er at det ikke er gjort noe med regelverket for sykepenger. Det innebærer at arbeidstakere som velger å jobbe etter de er 67 år kan stå uten penger ved sykdom, sier Simployers trygderettsrådgiver Atle Torp.

Begrenset til 60 dager

Arbeidstakere mellom 67 og 70 år vil ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager. I tillegg kan de få sykepenger fra NAV i 60 sykepengedager. Forutsetningen er at de har en årslønn på mer enn 2 ganger grunnbeløpet, som i 2015 er 88.370 kroner. For å kunne kreve sykepenger må altså arbeidstakere mellom 67 og 70 år tjene mer enn 176.740 i år.

- Mange arbeidstakere som jobber deltid vil komme under denne grensen, og dermed stå helt uten sykepengerettigheter allerede fra de fyller 67 år. Disse arbeidstakerne har heller ikke egenmeldingsrett etter folketrygdloven, sier Atle Torp.

Arbeidstakere som tjener nok, kan bruke de 60 sykepengedagene på samme måte som andre, og har også egenmeldingsrett som normalt.

Når man har benyttet 60 dager kan man opparbeide ny rett til sykepenger i 60 dager ved å være helt arbeidsfør i 26 uker etter at man sist fikk sykepenger fra NAV. Man kan derfor ha flere slike perioder med 60 dager dersom man klarer å være arbeidsfør i 26 uker og dermed opparbeider ny rett.

Ingen sykepenger etter 70

Arbeidstakere som har fylt 70 år, har imidlertid ingen rett på sykepenger – verken fra arbeidsgiver eller fra NAV. De kan derfor heller ikke bruke egenmelding etter loven.

- Dersom arbeidstakere som er 70 år eller eldre blir borte med sykdom, skal lønnen stanses for de dagene vedkommende er fraværende. Arbeidsgiver kan gjerne benytte seg av en ordning tilsvarende egenmelding også for disse, slik at de kan dokumentere kortere fravær på en enkel måte. Men det regnes ikke som egenmelding og gir ikke rett til betaling etter lovverket, sier Atle Torp.

Han understreker at virksomheter kan være bundet avtaler eller overenskomster som gir økt rett til sykepenger etter fylte 67 år.

Kan ta ut pensjon ved sykdom

En ansatt som blir syk etter at vedkommende har fylt 67 år, kan imidlertid ofte kompensere for eventuelt inntektstap ved sykdom med pensjon.

- Arbeidstakere i privat sektor som allerede har startet uttak av pensjon i kombinasjon med arbeid, beholder tjenestepensjonen ved sykdom. For dem mellom 67 og 70 betyr det at de i en periode på 60 dager vil få både pensjon og sykepenger. De som ikke har startet uttak av tjenestepensjon, har mulighet til å gjøre det når de blir syke.

Atle Torp minner om at arbeidstakere med minst 20 prosent stilling i privat sektor alltid skal være medlem av bedriftens tjenestepensjonsordning, også dersom de jobber etter at de er 67 år og har begynt å ta ut tjenestepensjon.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: