Foreslår flere egenmeldingsdager – dette betyr det for arbeidsgivere

Et ekspertutvalg foreslår å øke antall egenmeldingsdager for å lette presset på fastlegene. - En gyllen mulighet for arbeidsgivere til å ta tilbake kontrollen over sykefraværet, sier Simployers rådgiver.  
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 19. april 2023
Lesetid: 3 Minutter

Karoline Dystebakken er juridisk rådgiver i Simployer og er daglig i kontakt med norske arbeidsgivere som har utfordringer med sykefravær.

- Dette er et godt forslag som arbeidsgivere bør motta med åpne armer, sier hun.

Vil øke til 16 egenmeldingsdager

I en rapport som ble lagt frem tirsdag denne uken, foreslår utvalget å utvide egenmeldingsperioden til 16 dager.  Dette er bare ett av flere tiltak som foreslås for å forbedre fastlegeordningen. Ordningen har lenge vært under hardt press. En av utfordringene er at korttidsfravær beslaglegger fastlegenes tid og at arbeidstakere oppsøker lege kun for å få sykemelding, uten at det er medisinsk behov for det.

- Vi vet at mange arbeidstakere tvinges til å oppsøke fastlegen for helt vanlige sykdomstilfeller på dag fire i sykefraværet. Da er det ofte at en helt vanlig forkjølelse fører til sykemelding «ut uka», mens arbeidstakeren ofte bare trenger en ekstra dag hjemme, sier Dystebakken.

Simployers rådgiver er kjent med at dette bidrar til frustrasjon, ikke bare hos fastlegene, men også hos arbeidsgivere.  - Fordi det hemmer dialogen som er grunnleggende ved et hvert sykefravær ved at nødvendigheten av fravær er besluttet av legen, sier hun. 

Gratis guide: Egenmelding for arbeidsgiver

Hvordan kan flere egenmeldingsdager hjelpe arbeidsgiverne?

Simployers rådgiver peker på flere mulige positive effekter.

  • Et utvidet egenmeldingsordning vil kunne bidra til at det blir helt klart at det ikke er andre vilkår for å bruke egenmelding enn for å få en sykemelding. Det er kun dokumentasjonen for fraværet, det skal være arbeidsuførhet pga sykdom eller skade som ligger til grunn.
  • Arbeidsgivere kan bruke mindre tid på telling av dager og å be arbeidstakere oppsøke lege på “dag fire”.
  • Arbeidsgivere vil i større grad kunne ta kontroll over sykefraværsoppfølgingen og slippe å møte arbeidstakere som sier “men legen har sagt jeg er syk”. Dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker blir en selvfølge - fra dag 1 - når det er snakk om egenmelding. 
  • Det kan bidra til å løse utfordringen med fravær som “skurrer”. Det vil si tilfeller der arbeidsgiver har sikker informasjon om at fraværet ikke skyldes sykdom, men føler seg “låst” av en sykemelding og dermed kvier seg for å ta tak i det.  
  • Det vil kunne føre til at arbeidstaker og arbeidsgiver i større grad sammen kan arbeide med sykefraværet i virksomheten fordi tillitt og ansvar henger tett sammen.

Frykter skepsis hos arbeidsgiverne

På tross av mange gode argumenter, tror hun mange arbeidsgivere er skeptiske til eksepertutvalgets forslag. I sterk kontrast til forslaget om utvidet egenmelding, har Simployers rådgivere den siste tiden fått inntrykk av at flere virksomheter har ønske om å redusere i antall egenmeldingsdager, i et forsøk på få ned sykefraværet. Noe av årsaken er manglende tillitt til at egenmeldinger ikke alltid brukes slik det skal  – altså kun når arbeidstaker ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade.

Ekspertutvalget har i sin vudering også uttalt at et mer tillitsbasert system for korttidsfravær vil kunne bidra til høyere sykefravær.

Til skeptikerne sier Dystebakken: 

- Det er ingen grunn til at det skal gi høyere sykefravær. Virksomheter som i dag arbeider godt med forebygging og oppfølging av sykefravær og har utvidet egenmeldingsadgangen opplever positiv effekt på sykefraværet. Man må arbeide med tillit; Tillit til at arbeidstakeren ikke ønsker å være fraværende lengre enn nødvendig og tillit til at lederen vil deg vel når hen driver sykefraværsoppfølging. Det er ikke slik at egenmeldinger er en rett man har til å bruke alle dagene. Kanskje denne misforståelsen kan legges “død” hvis forslagene innføres.

Dystebakken ønsker også å  legge til at rett til utvidet egenmelding også er en mulighet i dag. Det er allerede en drøftingsplikt i folketrygdloven § 8-24 for å utvide antall egenmeldingsdager. Arbeidsgiver beslutter dokumentasjonskrav ved sykefravær i arbeidsgiverperioden. Men få er nok kjent med dette og ikke minst formålet og effekten dette kan ha.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: