Fem måter å gi feedback på

Alle trenger feedback og konstruktive tilbakemeldinger. I arbeidslivet sørger feedback for å lede medarbeidere i riktig retning, og gir den enkelte trygghet og bekreftelse.
mandag 13. mai 2024
Lesetid: 2 Minutter

Men det er mange måter å gi tilbakemeldinger på. Her er fem enkle metoder som skaper struktur og tydelighet – både for den som gir og for den som får feedback.

1. Slutt, begynn, fortsett

Dette er en god metode når du vil følge opp en ansatt og gi konstruktiv feedback på oppførselen.

  • Si noe som hen bør slutte å gjøre
  • Si noe som hen bør begynne å gjøre
  • Si noe som hen bør fortsette å gjøre

2. 3x3-metoden

Dette er en god metode å bruke i alle medarbeidersamtaler. Snakk om tre områder der medarbeideren din er fremgangsrik og tre områder som trenger å utvikles. Dette kan hjelpe deg med å balansere mellom hva som kan oppleves som positiv og negativ feedback. Ved å begrense deg til disse områdene, blir det lett for medarbeideren din å forstå hva som kan forbedres.

Gratis guide: Fra feedback til action

3. Jeg-metoden

Du bør alltid gi tilbakemelding ut fra ditt eget perspektiv. Hvis du synes det er vanskelig, kan du prøve jeg-metoden.  Den kan hjelpe deg å unngå å sette en etikett på personen foran deg.

Eksempel:
Si «Jeg ble sint og såret da du kritiserte ideen min foran teamet». I stedet for «I går var du ufølsom».  Det hjelper kollegaen din å forstå hvordan hens oppførsel går direkte inn på deg.

4. Notater

Dette er en metode for å gi feedback i en gruppe. Be alle i gruppen å skrive ned navnet på personen som sitter ved siden av og fullfør disse setningene:

Eksempel:

Til _________.
Det jeg setter mest pris på ved deg er _________.
Noe jeg gjerne skulle sett at du gjorde mer av er _________.
Fra _________


Alle deltagerne i gruppen skriver disse setningene på en lapp om hver og en i gruppen. Når alle deltagerne har skrevet ferdig, gis tilbakemeldingene muntlig og alle får beholde lappene med tilbakemeldingene om seg selv.

5. Gi tilbakemelding på det sterkeste inntrykket

Dette er en bra metode hvis du vil gi tilbakemelding raskt eller til personer som du ikke kjenner så godt.  Fortell kollegaen din hva hen har gjort som har gitt det sterkeste inntrykket på deg (i dag/denne måneden/ i dette prosjektet/generelt).

Eksempel:

  • «Mitt sterkeste inntrykk av deg er at du er veldig målrettet».
  • «Mitt sterkeste inntrykk av deg i dag er at du gir mye positiv energi til gruppen».

GRATIS GUIDE: Slik kommer du i gang med pulsmålinger

I denne guiden vil du få innsikt i hvorfor pulsmålinger er et effektivt verktøy i måling av engasjement i bedriften og hvordan dette kan utføres.

Les mer og last ned gratis

Del siden: