Endringer i avventende sykmelding

NAV har endret tellingen av dager i ordningen med avventende sykmelding. – En merkelig endring, mener Simployers juridiske rådgivere.
onsdag 11. november 2020
Lesetid: 2 Minutter
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm mener endringen i ordningen med avventende sykmelding er merkelig.

En avventende sykmelding er en sykmelding innenfor rammen av arbeidsgiverperioden. Den brukes i tilfeller hvor arbeidstakeren er i stand til å gjøre noe arbeid, men ikke fullt ut sin egen jobb.

Lege skal utstede avventende sykmelding når han eller hun mener det er trygt å være i tilrettelagt arbeid og det ikke er åpenbart hvordan dette kan løses med gradert sykmelding.

- Vi mener at avventende sykmelding frem til nå har vært et godt virkemiddel for å unngå sykefravær. Rundt halvparten av de avventende sykmeldingene har ikke blitt omsatt i sykmelding. Denne kostnadsbesparelsen kommer arbeidsgiverne til gode og har derfor være en ytterligere stimulans til god tilrettelegging, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Endrer telling av dager

Nå har imidlertid NAV endret ordningen, gjennom et rundskriv som ble sendt ut i slutten av oktober.  Der understreker de blant annet at avventende sykmelding kan veksles inn til en ordinær sykmelding i de tilfeller tilrettelegging ikke er mulig om arbeidsgiver krever det. Siden NAV skriver i retningslinjene at de som hovedregel ikke vil kreve at sykmelding veksles inn til en ordinær sykmelding mener Brostrøm at arbeidsgivere bør kreve at den avventende sykmeldingen veksles inn der tilrettelegging ikke er mulig.

– Når de skriver at de som NAV som hovedregel ikke vil kreve at den avventende sykmeldingen veksles inn, så oppfatter vi det at vil forekomme unntak. Da blir det vanskelig for å arbeidsgiver å kreve sykmelding i etterkant. Nettopp av den grunn anbefaler vi at avventende sykmelding veksles inn der tilrettelegging ikke fører til at arbeidstaker kan være i full aktivitet. En avventende sykemelding er ikke en dokumentasjon på fravær.

– Den største endringen er imidlertid at arbeidsgiver ikke lenger får telle med dager hvor tilretteleggingen har fungert og arbeidstakeren har arbeidet fulltid i arbeidsgiverperioden. Dette er aktuelt i tilfeller hvor tilretteleggingen først fungerer, men senere ender opp i et sykefravær. Frem til nå har arbeidsgiver spart penger på dette, gjennom en kortere arbeidsgiverperiode, sier Brostrøm.

Gjør ordningen mindre gunstig

Simployers rådgivere opplever at ordningen etter denne endringen er lite gunstig og relativt risikofylt for arbeidsgiver.

– Slik retningslinjene nå er skrevet, må det bety at med en gang arbeidstaker ikke kan arbeide på fulltid, så skal den avventende sykmeldingen veksles inn i en vanlig sykmelding. I tilfeller hvor oppgavene og tilretteleggingen varierer mye, tenker jeg at den ansatte heller bør få en gradert sykmelding fra første stund, enn at det benyttes avventende sykmelding, sier Brostrøm.

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer HRM gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.

Del siden: