Disse koronareglene gjelder ut september

De spesielle sykefraværsreglene som er innført under koronapandemien gjelder i utgangspunktet bare ut september. Hvis de ikke blir forlenget, er vi tilbake til normale regler fra 1. oktober.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 1. september 2021
Lesetid: 2 Minutter

Det har vært mange midlertidige regelendringer gjennom koronapandemien. Reglene har blitt endret og forlenget flere ganger, noe som gjør det vanskelig å holde oversikt over hva som til enhver tid er gjeldende regelverk.

– Vi merker på vår fagsupport at mange kunder tar kontakt og lurer på hvilket regelverk som gjelder nå. Når det gjelder sykefravær og karantene er de midlertidige reglene vi har hatt i det siste gjeldende ut september, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Hvorvidt myndighetene velger å forlenge reglene også etter 1. oktober er så langt ikke kjent.

Slutt på sykefravær ved karantene

Brostrøm understreker at mange av de midlertidige reglene som ble innført i begynnelsen av pandemien ble tatt bort allerede i fjor sommer.

– Tidlig i pandemien ble det åpnet for at ansatte kunne bruke egenmelding i hele arbeidsgiverperioden på 16 dager, men denne muligheten ble tatt bort allerede i juni 2020. Det samme gjelder den reduserte opptjeningstiden for rett til å bruke egenmelding som ble innført i starten av pandemien. Tiltakene som fortsatt gjelder ut september handler om rett til sykepenger ved karantene og arbeidsgivers mulighet til å kreve refusjon fra dag fire for koronarelatert sykefravær, sier Brostrøm.

Sykepenger ved karantene

Når det gjelder ansatte som settes i koronakarantene, så har de rett til sykepenger i karantenetiden ut september, så lenge de ikke har havnet i karantene etter å ha brutt nasjonale reiseråd.

– Hvis unntakene ikke blir forlenget, betyr det at arbeidstakere som settes i karantene etter å ha vært nærkontakt med en smittet person ikke lenger vil ha rett til sykepenger fra og med oktober. Hvorvidt ansatte reiser i strid med retningslinjer eller ikke vil ikke lenger være relevant, siden innreisekarantene uansett ikke vil gi rett til sykepenger, sier Jørgen Brostrøm i Simployer.

Det vil heller ikke være mulig for arbeidsgivere å kreve refusjon av sykepenger fra dag fire for koronarelatert fravær nå de midlertidige reglene ikke lenger gjelder.

Utvidet kvote for syke barn

Når det gjelder syke barn, så ble det besluttet at foreldre i 2021 skulle få dobbel kvote med omsorgspenger.

– Denne ordningen ble ikke knyttet direkte til korona, og gjelder uansett hvilke sykdommer barnet blir rammet av. Det betyr at foreldre vil ha rett til dobbelt så mange dager med omsorgspenger ut 2021. Her vil vi være tilbake til normale kvoter fra 2022, med mindre politikerne gjør endringer før den tid, sier Brostrøm.

Her er det imidlertid viktig å merke seg at ansatte ikke lenger kan bruke syke barn-dager når barnet er i karantene eller når skolen eller barnehagen er stengt på grunn av covid. Det vil heller ikke være mulig å bruke omsorgspenger når barn må holdes hjemme av særlige smittevernhensyn når forskriften etter planen går ut 1. oktober.

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer HRM gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.

Del siden: