Derfor er ledere mer på kontoret

Lederne møter trofast opp, men treffer færre kolleger på kontoret enn før. Særlig på fredager.
Magnus SchaftInnholdsprodusent
onsdag 13. september 2023
Lesetid: 3 Minutter
Sjefforsker Nils Brede Moe i Sintef har sett nærmere på hvilke medarbeidere som er mest på kontoret.

– Vi har hele tiden sett at ledere er mer på jobben. Det kan dreie seg om at det er enklere for ledere å gjøre jobben sin fra kontoret. De kan gjøre raske avklaringer med andre ansatte og andre ledere. Ledere sitter også mer i møter, og en del møter er bedre når de er fysiske, sier sjefforsker Nils Brede Moe i Sintef til Simployer.

Simployer er medlem i landsforeningen Abelia, og på et Abelia-webinar i september presenterte Moe ferske tall om bruken av hjemmekontor i Norge og Sverige.

Blant funnene var at de som er ledere er mye mer på kontoret enn ikke-ledere. I tillegg er de over 58 år sjeldnest på kontoret, og nordmenn tar turen oftere enn svensker.

Studien av kontorbruken i Spotify, Ericsson, Telenor, Knowit, Storebrand og Sparebank 1 Utvikling viste at nettverk og tilhørighet er en hovedgrunn til å gå på kontoret, eksempelvis muligheten for spontane disksujoner. Men også materielle ting som strømsparing, god mat og gratis trening trekkes fram.

Grafikken viser resultatene fra Storebrand. Her er yngre under 27 år mye oftere primært på kontoret (4–5 dager) enn middelaldrende fra 38 til 47 år.  GRAFIKK: SINTEF


Under fire øyne

– Ledere ønsker å være til stede for de medarbeiderne som er på kontoret. Jeg tror også mange ledere foretrekker at både én-til-én-møter og ledergruppemøter foregår i ett og samme rom, særlig når de skal behandle noe konfidensielt, sier Karoline Amundsen Dystebakken som er HR- og ledelsesrådgiver i Simployer.

Konsentrasjonsoppgaver trekkes derimot ofte fram som en grunn for å ha hjemmekontor.

– Det er klart at ledere også har behov for konsentrasjon, men de gjør ofte mindre slikt arbeid enn medarbeiderne. At ledere er mer på kontoret kan også skyldes at det er flere mannlige ledere, forklarer Moe.

Tallene viser at menn er overrepresentert blant de som bruker kontoret 4-5 dager i uka.

LES OGSÅ: 12 viktige funn om hjemmekontor

Reisetid betyr mest

Det er store variasjoner i kontorbruk fra avdeling til avdeling, og raskt avtagende kontoroppmøte når reisetiden passerer 30 minutter.

– I Sverige finner vi store forskjeller mellom små og større byer. Folk er mer på kontoret i små byer. Det understøtter at reiseveien har noe å si, mener Moe.

I Sverige har arbeidstakere i Stockholm nesten 70 prosent lengre gjennomsnittlig reisetid til jobb enn i de fem fylkene med kortest reisetid, viser tall fra If.

Ledere kvier seg

I webinaret til Abelia kom det fram at i mange større virksomheter er tirsdag og onsdag dager med høy bruk av kontoret, mens særlig fredagen kjennetegnes av glisne kontorer.

– Kontor på hytta på fredag kan være flott for en erfaren medarbeider som presterer stabilt. Men hva om seniorer trengs mer på kontoret for å dele kunnskap med de nyansatte? Klarer unge ledere å si fra? De må ta de samtalene, hvis ikke kan hele godet som hjemmekontor tross alt er forsvinne, fordi resultatene over tid forvitrer når de yngre ikke fungerer like godt, mener Dystebakken.

– Selv om arbeidstakerne skal få sitte hjemme, og alle melder om at det fungerer, må det ikke være tvil: Man er en del av noe større, det må veies mot opplæring og hvilke oppgaver som passer å utføre hvor. Ut fra samtaler med mange ledere vet jeg at mange ikke tar tak i ting fordi de synes det er vanskelig, og frykt for å oppfattes som streng og lite fleksibel, begrunner hun, og legger til at det ikke bare trenger å handle om hjemmekontor, men også vanskelige samtaler om for eksempel sykefravær og konflikthåndtering.

Glem excel-ark og manuelle prosesser i lønnsjusteringsprosessen!

Simployer lønnsjustering gir støtte i alle deler av prosessen gjennom å skape tydelighet for samtlige aktører involvert i prosessen. 

Les mer om Simployer lønnsjustering

Del siden: