Arbeidstaker kan friskmelde seg selv

Arbeidstakere som er 100 % sykmeldt kan friskmelde seg selv og komme tilbake på jobb uten å gå til legen. Husk bare å gjøre en skriftlig avtale og varsle NAV.
onsdag 31. mai 2017
Lesetid: 1 Minutt
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

KAN FRISKMELDE SEG SELV: Ansatte med 100 prosent sykmelding kan friskmelde seg selv uten å gå til legen, sier Simployers HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

NB: Etter at denne artikkelen ble skrevet har NAV endret rutinene. Les mer i denne artikkelen

Infotjenester opplever at en del arbeidsgivere tror at arbeidstakere som er 100 prosent sykmeldt ikke kan friskmelde seg selv og komme tilbake på jobb, uten å få en friskmelding fra legen.
Det er ikke riktig, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

- Infotjenester har nylig mottatt en tilbakemelding fra Arbeids- og velferdsdirektoratet som bekrefter at arbeidstakere kan friskmelde seg selv. Om en arbeidstaker i en periode med 100 prosent sykmelding opplever å ha en restarbeidsevne tidligere enn sykmeldingen tilsier, er det ingenting i veien for at arbeidstakeren avtaler med arbeidsgiver å komme tilbake til arbeidet på et tidligere tidspunkt, sier Brostrøm.

Sikker, god og enhetlig oppfølging av syke ansatte

Simployer sykefraværsoppfølging gir ledere systemstøtte med oversikt over frister og oppgaver knyttet til et sykefravær. Allerede første fraværsdag etableres en tidslinje i systemet som viser lederen hva som skal gjøres, til hvilket tidspunkt, og hvordan, og hver oppgave varsles per epost.

Les mer om Simployer sykefraværsoppfølging

Er fortsatt dekket ved yrkesskade

En bekymring mange har når en arbeidstaker som er 100 prosent sykmeldt velger å friskmelde seg selv og komme tilbake på jobb, er hvorvidt vedkommende da er dekket ved yrkesskade.
- Folketrygdlovens §13-6 annet ledd har som vilkår at arbeidstakeren må skade seg i arbeidstiden på arbeidsstedet for at skaden skal kunne godkjennes som en yrkesskade. En person som har inngått en avtale med sin arbeidsgiver om å gjenoppta arbeidet vil oppfylle dette vilkåret. Avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er derfor veldig viktig. Det er også viktig at arbeidstakeren varsler NAV.

Slik friskmelder en ansatt seg selv

  1. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale at arbeidstakeren gjenopptar arbeidet fra et tidligere tidspunkt enn hva sykmeldingen tilsier. Oppfølgingsplanen som arbeidsgiver sender til NAV vil være et naturlig dokument å nedtegne dette i.
  2. I tillegg må friskmeldingen noteres på søknad om sykepenger. 

Gratis guide med hjelp til å kutte sykefraværet

Vi har laget en gratis guide som hjelper deg med å kutte sykefraværet, spare penger og bygge en frisk kultur! 

Les mer og last ned gratis

Del siden: