Slik blir koronareglene i 2022

Den nye regjeringen foreslår å videreføre retten til sykepenger og omsorgspenger ved koronarelatert fravær frem til 1. juli neste år. – En unødvendig forlengelse som skaper mer usikkerhet, mener Simployers rådgiver.
onsdag 10. november 2021
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm mener forlengelsen av koronareglene inn i 2022 er unødvendig, slik den er nå.

I forbindelse med at regjeringen Støre la frem sitt forslag til endringer i den avgåtte regjeringens statsbudsjett, ble det klart at den nye regjeringen foreslår å videreføre ordningen med sykepenger og omsorgspenger ved koronarelatert fravær frem til neste sommer.

– Regjeringen foreslår en videreføring av retten til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom. Inntil videre gjelder denne retten frem til 31.12.2021, men det foreslår nå å forlenge retten til sykepenger i disse situasjonene videre ut juni 2022, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Det er ikke foreslått noen endring når det gjelder refusjon, slik at fravær på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom dekkes av arbeidsgiver innenfor rammen av arbeidsgiverperioden på vanlig måte.

Gjelder også omsorgspenger

Samtidig foreslår den nye regjeringen å gi forlenge retten til omsorgspenger ved syke barn frem til 1. juli.

– Det betyr at foreldre fortsatt vil ha rett til omsorgspenger når barnet holdes hjemme på grunn av smitte eller mistanke om smitte og ved særlige smittevernhensyn hos barnet eller familiemedlemmer også utover kvoten for omsorgspenger, sier Brostrøm. 

Unødvendig forlengelse

Simployers rådgiver mener dette er en unødvendig forlengelse, som bare bidrar til å skape mer usikkerhet for arbeidsgivere.

– Siden retningslinjene fra helsemyndighetene ikke lenger krever at vi holder oss hjemme med mindre vi faktisk har symptomer på sykdom, vil koronatilfellene nå fanges opp av det ordinære regelverket for sykepenger og omsorgspenger. Dersom skoler eller barnehager blir stengt, er det allerede regulert i loven som barnepassers sykdom, sier Brostrøm.

Han mener slike forskrifter som gir unntak fra loven bidrar til å skape en uoversiktlig situasjon.

– I de foreslåtte forlengelsene har man ikke tatt med det som var viktigst for arbeidsgivere, nemlig at NAV dekket sykefraværet fra dag 4 ved koronarelatert fravær. Man tar heller ikke med den doble kvoten med syke-barn-dager som vi har hatt i 2021 inn i 2022. Dermed burde denne forlengelsen være helt unødvendig, fordi det den er ment å løse dekkes opp av det ordinære lovverket, sier Jørgen Brostrøm i Simployer.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: