Må du betale for frivillig overtid?

Det kortet svaret er ja: Ansatte har rett på overtidsbetaling selv om den ikke er pålagt av leder. Derfor er det viktig med gode rutiner.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 7. september 2022
Lesetid: 1 Minutt
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa

Simployers juridiske rådgivere får stadig spørsmål om hva arbeidsgiver skal gjøre når ansatte frivillig har jobbet overtid, uten at det er pålagt fra lederen. Kan den ansatte da kreve overtidsbetaling?

– Arbeidstakere har rett til overtidsbetalt uansett om den er frivillig eller pålagt. Vi har flere dommer som avklarer dette, blant annet en dom fra Borgarting Lagmannsrett i 2012, som slo fast at en assisterende butikksjef som regelmessig jobbet mer enn hun skulle for å forsøke å stige i gradene, hadde rett på kompensasjon for overtidsarbeidet, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa. 

Viktig med rutiner

Gauslaa understreker at arbeidsgiver har plikt til å føre oversikt over når ansatte jobber; og dermed ha kontroll på hvem som jobber overtid og ikke.

– Arbeidsmiljøloven har en bestemmelse som sier at det skal føres en oversikt over hvor mye den enkelte jobber. Denne skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og de tillitsvalgte. Det betyr at det ikke skal utføres overtidsarbeid som ikke er loggført. Som leder er det enkelt og greit din plikt å vite når de ansatte jobber, sier Gauslaa.

Interne rutiner

Simployers jurist understreker at dette ikke betyr at ansatte kan jobbe når de måte ønske, for å tjene seg opp overtidstillegg.

– Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at reglene om arbeidstid overholdes og det er mange virksomheter som har rutiner for overtidsarbeid, som for eksempel sier at overtidsarbeid ikke skal utføres uten å være pålagt av nærmeste leder. Men slike interne retningslinjer fritar altså ikke ledere fra å ta tak i situasjoner der arbeidstaker likevel selv velger å jobbe lange dager, sier Gauslaa.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: