5 vanlige misforståelser om overtid

Mange ledere er usikre på regelverket som gjelder for overtidsarbeid. Her er fem vanlige misforståelser som mange ledere har.
Hans Gjermund GauslaaJuridisk rådgiver HR og ledelse
onsdag 12. april 2023
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Reglene for arbeidstid og overtid er kompliserte; og noe mange ledere bruker unødvendig mye tid på å håndtere. Her har vi samlet fem misforståelser. 

Misforståelse 1:
Overtid må være pålagt for at det skal være overtid

Det er viktig at du som leder er klar over at dersom du vet at en arbeidstaker jobber uten å gripe inn, så vil arbeidet sees på som avtalt. Det vil da regnes som overtid med rett på overtidstillegg, selv om du ikke aktivt har pålagt arbeidstaker å jobbe ekstra. 

Misforståelse 2:
Ved avtale om fleksitid kan alle ekstra timer registreres som plusstimer

Gjennom avtale om fleksitid kan rammene for den daglige og ukentlige arbeidstiden utvides uten overtidsbetaling. Arbeidsmiljøloven begrenser imidlertid hvor mye arbeidstiden kan utvides og arbeid ut over disse rammene vil være overtid, med krav på overtidstillegg. 

Misforståelse 3:
Det er ikke lov å planlegge bruk av overtid

Joda, det er lov til å planlegge med bruk av overtid, så lenge det foreligger et "særlig og tidsavgrenset behov" for slikt arbeid. Det betyr at du som leder kan planlegge overtidsarbeid i perioder med mye å gjøre. 

Misforståelse 4:
Det gjelder varselfrister for bruk av overtid

Nei, det er ingen lovbestemt varselfrist for overtid. Overtid vil ofte være aktuelt ved uforutsette hendelser som det ikke er mulig å varsle på forhånd. Eksempler på dette er situasjoner der arbeidstakere ikke kan møte på jobb som avtalt på grunn av egen eller barns sykdom og situasjoner der det må jobbes overtid for å avverge skade på produkter eller maskiner.

Dersom det er mulig skal imidlertid arbeidsgiver, før overtid iverksettes, drøfte dette med arbeidstakernes tillitsvalgte.

Misforståelse 5:
Ekstraarbeid på søndag er alltid overtid med rett på 100 prosent overtidstillegg

Etter arbeidsmiljøloven har arbeidstaker krav på minst 40 prosent overtidstillegg hvis det jobbes mer enn 9 timer en dag eller mer enn 40 timer en uke. Det er ingen spesielle lovregler for søndager, men husk at bedriften din kan være bundet av avtaler som gir ansatte bedre vilkår enn det som følger av arbeidsmiljøloven. 

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: