Lederutvikling og kompetanseheving har aldri vært viktigere

Arbeidslivet og måten vi jobber på har endret seg mye de siste årene. Aldri før har videreutvikling av ledere vært viktigere.
Ole Peter GalaasenInnholdsprodusent
onsdag 6. april 2022
Lesetid: 4 Minutter

Omstilling er blitt en naturlig del av arbeidslivet, og lederutvikling blir stadig viktigere i møte med raske og store endringer. Samtidig er kompetente ledere en forutsetning for organisasjonsutvikling i et arbeidsmarked hvor det kjempes om de beste hodene. Utviklingen har ført til at tilgang på opplæring, kurs og andre verktøy for lederutvikling og kompetanseheving aldri har vært viktigere.

– Det er flere årsaker til at lederutvikling er blitt viktigere de siste årene. En ting er at ingen forutså pandemien og hvordan den endret måten vi jobber på. Samtidig har situasjonen på arbeidsmarkedet og arbeidsoppgavene som utføres endret seg. I tillegg har mange hjemmekontor og ledere har ikke de samme mulighetene til å følge opp medarbeidere. Utviklingen har ført til at ledere må finne nye verktøy for å sørge for at medarbeiderne har det de trenger, sier Hillevi Romert, som er ansvarlig for utviklingen av Simployer Learning Library.

NYHET:

Gi dine ledere tilgang til et rikt bibliotek med digitale kurs av høy kvalitet innenfor ledelsesutvikling, arbeidsrett og rekruttering. 

Les mer og meld din interesse

Nye krav til lederskap

Romert forteller at en god leder blant mye annet skal være konsernledelsens verktøy for organisasjonsutvikling, og at det krever en aktiv tilnærming til de ansatte.

– En utfordring mange ledere har i dag er at selv om de ikke treffer medarbeiderne har de allikevel ansvaret for at de trives og jobber effektivt. Det er også forskjeller på hvordan arbeidsgivere tilrettelegger for bruk av hjemmekontor, noe som gjør at mange blir usikre på hva de kan kreve av ansatte og om de har like gode vilkår som andre. Ledere må tilpasse seg nye krav for å beholde medarbeiderne.

Hun ser også at yngre generasjoner stiller nye krav til lederskap og arbeidsgivere.

– Eldre medarbeidere er ofte lojale og fornøyde, men yngre ser på arbeidsplassen som et sted hvor man skal utvikle seg både personlig og faglig. Dette er en utfordring for ledere som ikke er komfortable i rollen som coach og gjør at organisasjonskulturen blir viktig for å beholde medarbeiderne. Godt lederskap er en av de viktigste grunnene til at medarbeiderne trives på arbeidsplassen, sier Romert.

Ulike verktøy for lederutvikling

Hun forteller om store variasjoner i hvordan virksomheter møter de nye kravene.

– Mange større virksomheter kjøper ferdige utdanningsprogrammer for medarbeiderne. Dette er programmer som går over en viss periode, har ulike tema, og er tilpasset ulike nivåer i organisasjonen. Det finnes en rekke tradisjonelle kurs, workshops og seminarer for ledere og coacher. Vi så allikevel et stort og udekket behov for nettbasert læring for ledere.

Romert har jobbet med utvikling av digitale utdanningsprogrammer i mange år og har sett hvordan markedet og teknologien har utviklet seg.

– Det er ikke mange år siden det var vanlig med store utdanningsbudsjetter og påkostede digitale utdanningsprogrammer rettet mot store målgrupper. Slike innkjøp ble begrunnet med at de er billigere enn å samle hele organisasjonen på tradisjonelle seminarer med reiser og hotell. Samtidig opplevde mange at innholdet ikke var relevant.

– Som følge av raske endringer er det mange innen HR som ikke har kapasitet til å følge opp hva den enkelte medarbeider trenger å lære, og siden alle har unike læringsbehov blir ikke brede kompetanseprogrammer relevante. I dag handler det om å tilegne seg kompetanse som er relevant for den enkelte, og hva som er relevant er det bare personen selv som vet.

«Just-in-time»-kompetanse

Romert forteller at tanken bak Simployer Learning Library ikke er at tjenesten skal løse alle behovene for lederskapsutvikling, men bistå med veiledning i spesifikke situasjoner.

– Mange mener at lederutvikling handler om myke verdier og personlig utvikling, og er noe man ikke kan lære av en video. Jeg er for så vidt enig, men tror allikevel at en person som er opptatt av utvikling trenger en lett tilgjengelig plattform å støtte seg på. Tjenesten dekker derfor mange temaområder med korte kurs. Det kan være noe så spesifikt som å håndtere innvendinger fra en medarbeider under lønnsforhandlinger. Selv om dette er et relativt lite tema, er det veldig relevant for den som står i situasjonen.

Hun forteller at tjenesten er en verktøykasse når det oppstår utfordringer på arbeidsplassen.

– Man har ikke tid til å gå på kurs for å håndtere uforutsette situasjoner. Om man havner i en situasjon som er ukjent trenger man inspirasjon og tips på hvordan man kan løse problemet der og da. Learning Library er et verktøy for ledere som trenger bistand, just-in-time, innen et spesielt tema. Vi vet at slik læring gir større utvikling for ledere siden kunnskapen blir anvendt i praksis.

– En annen utfordring med tradisjonelle kurs kan være at organisasjonen svekkes når ledelsen er borte. Med vår tjeneste kan ledelsen ta korte kurs uavhengig av hvor de befinner seg, og samtidig ivareta viktige lederoppgaver, sier hun.

Tid til kompetanseheving

Hun peker på flere hensyn som må ivaretas under planleggingen av opplæringsprogram.

– Ansatte har ulike styrker og svakheter, interesser, arbeidsformer og utfordringer. Dette gjør at tradisjonelle kompetanseprogram kan favne for bredt og blir for generelle for den enkelte medarbeider. Med Learning Library kan alle planlegge sitt eget opplæringsprogram tilpasset egne utfordringer.

– Ledelsen må også frigjøre tid til opplæring og må kommunisere at det er viktig at de ansatte bruker tid på kompetanseheving. At ansatte aktivt leter etter løsninger på egne utfordringer er en grunnleggende kulturell innstilling.

– Det var en åpenbaring når jeg så hvordan IT-utviklerne våre jobber med kompetanseheving. For en utvikler er det helt naturlig å bruke tid på å finne ut hva som har skjedd innen fagfeltet den siste tiden. Utviklere leter alltid etter ny informasjon og trenger ikke spørre om tillatelse til å bruke tid på det. Jeg tror flere medarbeidere burde tenke på den måten, avslutter Romert.

LAST NED GRATIS: Sjekkliste for offboarding

Har du en ansatt som skal slutte? Vi har laget en oversikt over de viktigste tingene leder, HR, IT og lønn må huske på for å sikre at arbeidsforholdet avsluttes på en ryddig måte.

Les mer og last ned gratis

Del siden: