Kan ikke nekte å gå på jobb i frykt for covid

En ny koronabølge skyller over landet. Noen ønsker å holde seg hjemme fra jobb i frykt for egen helse, eller for at ferien skal ryke. Det har de ikke rett til.
tirsdag 21. juni 2022
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Litt uventet på mange, har nå en ny koronabølge fått fotfeste i Norge og resten av Europa på forsommeren.

– Men vi tror ikke den blir like stor som i februar–april. Det betyr at det er noen hundre tusen nordmenn som vil bli smittet, noen for andre gang, sier overlege Preben Aavitsland i FHI til Aftenposten.

I forkant av ferien

Dermed er mange igjen bekymret for å bli smittet, enten på grunn av egen eller andres helse, eller rett og slett fordi den etterlengtede ferieturen kan ryke.

– Mitt råd er at arbeidsgivere snakker med ansatte om denne frykten, og forsøker å legge til rette så godt som mulig. På noen arbeidsplasser er det mulig å tilrettelegge for noe hjemmekontor, andre steder er det antakelig på tide å ta opp igjen smitteverntiltakene som ble laget under pandemien, for å sikre et så trygt arbeidsmiljø som mulig for de ansatte, kunder og brukere, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Ikke rett på sykepenger

Hva så med de som har fått påvist smitte, men som egentlig er friske nok til å gjøre jobben sin? 

– Fra 1. juli er ikke lenger spesialregler for covid-smitte. Det betyr at ansatte må være «arbeidsuføre» for å ha rett til sykepenger. Ansatte som snufser og hoster litt har med andre ord i utgangspunktet ikke lenger rett på sykepenger hvis de holder seg hjemme fra jobben, selv om de har påvist koronasmitte, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Brostrøm oppfordrer uansett arbeidsgivere som har mulighet til det om å være fleksible, og for eksempel tilby smittede ansatte å jobbe hjemme. I de tilfellene man ikke kan tilrettelegge med hjemmekontor må arbeidsgiver foreta en konkret vurdering hvor sunn fornuft blir et sentralt element i vurderingen.

Koronasmitte inn i ferien

For noen vil koronasmitte nå kunne føre til at de mister den etterlengtede ferien. Da kan de ha rett til å utsette ferien til et senere tidspunkt.

– Arbeidstakere som blir helt arbeidsuføre inn i ferien på grunn av koronasmitte kan kreve å få utsatt hele eller deler av ferien til senere. Vilkåret for utsatt ferie er at det er du selv som er syk, ikke familiemedlemmer eller andre, og at du er 100 prosent arbeidsufør. Dette må dokumenteres med en sykmelding. Så er det viktig å huske på at utsatt ferie må kreves aktivt av den ansatte, og ikke er noe som skjer automatisk, sier Simployers jurist Hans Gjermund Gauslaa.

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer HRM gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.

Del siden: