Forlenger reglene for sykepenger og syke barn

Regjeringen har nå bestemt at den utvidede retten til sykepenger og omsorgspenger ved syke barn forlenges.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 17. mars 2021
Lesetid: 2 Minutter

I forbindelse med koronapandemien har ansatte hatt mulighet til å være hjemme med sykepenger selv om de ikke faktisk er syke, dersom de er smittet med covid-19 eller det er mistanke om det.

Dette er blant reglene som nå forlenges frem til 1. juli 2021.

– I slike tilfeller når arbeidstakeren er borte på grunn av korona, skal arbeidsgivere fortsatt betale sykepenger for de tre første dagene, inkludert dager med delvis fravær. For dag 4 til 16 får arbeidsgiver refusjon fra NAV, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Han understreker at arbeidstakere som havner i karantene etter å ha brutt nasjonale reiseråd, kan nektes sykepenger.

Utvider muligheten for å søke refusjon

Dette betyr også at arbeidsgivers mulighet til å søke refusjon for koronarelatert sykefravær fra dag 4 i arbeidsgiverperioden også forlenges til og med 30. juni. 

– For fravær som oppstår i 2021 er det den normale fristen på tre måneder som gjelder, slik at sykepenger og omsorgspenger som oppstår i mars 2021 kan kreves refundert frem til juni 2021, sier Brostrøm.

Rett til omsorgspenger ved stengte skoler

Det har fra tidligere vært kjent at antallet dager foreldre kan være hjemme med omsorgspenger dobles for 2021. Denne doblingen er uavhengig av årsaken til at barna er syke, og gjelder dermed ikke bare for koronarelatert sykdom.

– Regjeringen har tidligere også utvidet foreldres rett til omsorgspenger når skoler eller barnehager stenger som følge av pandemien, også selv om de har brukt opp kvoten. Utvidelsen gjelder frem til 30. juni 2021. Det samme gjelder retten til omsorgspenger etter at kvoten er brukt opp, når legen dokumenterer at det er særlige smittevernhensyn i familien, sier Brostrøm.

Ved lokal stenging av skoler, skal den ansatte legge frem dokumentasjon på stengingen.

Kan overføre mellom foreldre

Til slutt har regjeringen forlenget muligheten foreldre har til å overføre omsorgspenger mellom seg når skoler eller barnehager stenger.

– Denne muligheten foreldre har til å fordele omsorgspenger mellom seg gjelder bare når skoler og barnehager holder stengt på grunn av koronapandemien, og vil ikke gjelde for annet fravær på grunn av sykt barn eller syk barnepasser, understreker Brostrøm.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter