Arbeidstid ved jul og nyttår

Mange praktiserer halv arbeidsdag på julaften og nyttårsaften, men det er ikke noe arbeidstakerne har krav på etter loven.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 9. desember 2020

Det er mange virksomheter som praktiserer kortere arbeidsdager på julaften, nyttårsaften og i romjulen. Denne reduserte arbeidstiden er ikke lovfestet, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum.

– Arbeidstakerne kan ikke med loven i hånd kreve redusert arbeidstid på virkedagene i jula. Etter loven er det vanlige arbeidsdager, med noen begrensninger for julaften og nyttårsaften, sier Schie-Veslum.

Julaften arbeidsfri etter 15

Julaften er særskilt nevnt i arbeidsmiljølovens paragraf 10-10. Der står det presisert at det skal være arbeidsfri på jul-, påske- og pinseaften fra klokka 15.

– Det innebærer at hvis noen skal jobbe etter klokka 15 på julaften, så må vilkårene for søndagsarbeid være oppfylt. Søndagsarbeid er bare tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig, så vanlig kontorarbeid vil ikke kunne gjøres etter 15 på julaften, sier Schie-Veslum.

For butikkansatte er det andre rammer for arbeidstiden gjennom reglene om åpningstider for butikker i lov om helligdager og helligdagsfred

Nyttårsaften arbeidsfri etter 18

Nyttårsaften er ikke spesielt nevnt i paragraf 10-10, så der gjelder den generelle regelen om at det skal være arbeidsfri fra klokka 1800 dagen før en søn- eller helgedag.

– Det betyr at arbeidstakere med vanlige kontorjobber kan jobbe full dag på nyttårsaften frem til klokka 18. Etter klokka 18 skal vilkårene for søndagsarbeid være oppfylt, sier Schie-Veslum.

Kan avtale bedre vilkår

Selv om arbeidsmiljøloven ikke gir arbeidstakerne rett til redusert arbeidstid ved jul og nyttår, er det mange virksomheter som har avtaler om dette, blant annet i det offentlige.

– Det er fullt mulig å avtale bedre vilkår for arbeidstakerne enn det loven sier. Derfor har mange virksomheter avtaler om redusert arbeidstid i julen, noe som blant annet gjelder i offentlig sektor, sier Camilla Schie-Veslum.

Hvilke slike avtaler den enkelte bedrift har inngått er gjerne omtalt i personalhåndboken.

Har dere ikke personalhåndbok? Her kan du lese mer om personalhåndbok fra Simployer.

Hel feriedag på halv dag

Når det gjelder avvikling av ferie i julen, så er det fullt mulig å legge ferie til jul- og nyttårsaften.

– Det er arbeidsgiver som bestemmer når de ansattes ferie skal avvikles, med noen begrensninger. Hvis det er lite hensiktsmessig å ha arbeidstakere på jobb på julaften og nyttårsaften, er det fullt mulig for arbeidsgiver å legge ferie til disse dagene. Arbeidstakerne vil da bruke en hel feriedag for hver av disse dagene, da det ikke er noe som heter halve feriedager i ferieloven, sier Schie-Veslum.

Hun understreker at det også her er mulig å gi arbeidstakerne bedre vilkår enn loven krever, for eksempel ved å la de ansatte bruke en halv feriedag på hver av disse dagene.

Avspasering ikke lovregulert

Avspasering er ikke lovregulert, så hvorvidt arbeidstakerne kan bruke avspasering i jula må vurderes ut fra de avtaler eller retningslinjer som gjelder i virksomheten.

– Hvordan den enkelte virksomhet praktiserer avspasering, samt opptjening og uttak av fleksitidstimer, vil gå frem av avtaleverket. Hvis det ikke er gjort avtaler om dette, har ikke arbeidstakerne krav på å avspasere eller bruke fleksitid, avslutter Simployers arbeidsrettsjurist.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter