8 ting alle bør vite om feriepenger

Feriepenger kan oppleves som komplisert. Her har Simployers juridiske rådgivere samlet 8 punkter mange ikke kjenner til om feriepenger og feriepengeopptjening.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 10. juni 2020
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Ordningen med feriepenger kan oppleves som komplisert, ikke bare blant arbeidstakere, men også for en del ansatte som jobber med lønn.

– Vi opplever for tiden at mange arbeidsgivere har spørsmål om feriepenger, og at det er en del misforståelser knyttet til hvordan feriepenger opptjenes og utbetales. Ikke minst fordi mange arbeidstakere i år er permittert, og dermed ikke mottar lønn fra arbeidsgiver i juni, blir det ekstra mange spørsmål om ferie og feriepenger, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh.

Her har Simployers rådgivere samlet noen punkter alle bør vite om feriepenger:  

  1. Arbeidstakere får ikke lønn i ferien, fordi man jo ikke jobber. Det er altså ikke betalt for ferien, men feriepenger, som er noe annet enn lønn. Feriepengene skal dekke lønnsbortfallet under ferien.
  2. Alle arbeidsgivere må betale ut feriepenger. Dette er lovregulert, og er arbeidsgivers ansvar.
  3. Man opptjener feriepenger, ikke feriedager. Etter ferieloven har alle ansatte rett til minst 4 uker og 1 dag ferie. Feriepengene beregnes på grunnlag av alt arbeidsvederlag som er utbetalt året før ferien skal avvikles.
  4. Ansatte med timelønn skal ha feriepengene utbetalt senest siste vanlige lønningsdag før ferien. I de tilfeller ferien deles, skal feriepengene fordeles tilsvarende.
  5. I stedet for å trekke ansatte i lønn når de faktisk tar ut ferien, velger de fleste arbeidsgivere å trekke lønn for hele ferien i juni for de som har fast månedslønn. Siden de fleste ansatte har mer enn en måned ferie, vanligvis fem uker, skal de trekkes mer enn hele månedslønnen i juni. Derfor trekkes det også litt av feriepengene.
  6. Dersom arbeidstakere ikke har lønn i juni, f.eks. på grunn av ulønnet permisjon eller permittering, så er det heller ikke noe lønn å trekke i. Da må man som hovedregel vente med å betale ut feriepengene til arbeidstaker skal avvikle ferie. Hvis ikke, vil ikke arbeidstakeren få utbetalt penger når ferien faktisk avvikles på et senere tidspunkt.
  7. Hvis ansatte ikke har tjent opp nok feriepenger til å dekke inn lønnsbortfallet under ferien, kan den ansatte motsette seg å avvikle ferie. Dette kan for eksempel være tilfellet dersom arbeidstaker kommer rett fra skolebenken.
  8. Ferie og feriepenger er regulert i en egen lov, ferieloven. Simployer tilbyr en nettbasert kunnskapsbase om ferieloven, med tilhørende juridisk fagstøtte.

.. og, nei: Feriepengene er ikke skattefrie. De regnes inn i skatteoppgjøret året etter, selv om arbeidsgiver ikke trekker skatt av feriepengene når de utbetales. Skatten for feriepengene trekkes de 11 månedene ansatte mottar vanlig lønn.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: