8 ting du bør vite om feriepenger

Feriepenger kan oppleves som komplisert. Her har Simployers juridiske rådgivere samlet åtte punkter mange ikke kjenner til om feriepenger og feriepengeopptjening.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
tirsdag 7. mai 2024
Lesetid: 2 Minutter

Ordningen med feriepenger kan oppleves som komplisert, ikke bare blant arbeidstakere, men også for en del ansatte som jobber med lønn.

– På denne tiden av året opplever vi at mange arbeidsgivere har spørsmål om feriepenger, og at det er en del misforståelser knyttet til hvordan feriepenger opptjenes og utbetales sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh.

Gratis plansje: God ferieplanlegging hele året

Her har Simployers rådgivere samlet noen punkter alle bør vite om feriepenger:  

  1. Arbeidstakere får ikke lønn i ferien, fordi man ikke jobber. Arbeidstaker får isteden feriepenger, som skal dekke lønnsbortfallet under ferien.
  2. Alle arbeidsgivere må betale ut feriepenger. Dette er lovregulert, og er arbeidsgivers ansvar.
  3. Man opptjener feriepenger, ikke feriedager. Etter ferieloven har alle ansatte rett til fire uker og en dag ferie. Feriepengene beregnes på grunnlag av alt arbeidsvederlag som er utbetalt året før ferien skal avvikles.
  4. Ansatte med timelønn skal ha feriepengene utbetalt senest siste vanlige lønningsdag før ferien. I de tilfeller ferien deles, skal feriepengene fordeles tilsvarende.
  5. I stedet for å trekke ansatte i lønn når de faktisk tar ut ferien, velger de fleste arbeidsgivere å trekke lønn for hele ferien i juni for de som har fast månedslønn. Siden de fleste ansatte har mer enn en måned ferie, vanligvis fem uker, skal de trekkes mer enn hele månedslønnen i juni. Derfor trekkes det også litt av feriepengene.
  6. Dersom arbeidstakere ikke har lønn i juni, f.eks. på grunn av ulønnet permisjon eller permittering, så er det heller ikke noe lønn å trekke i. Da må man som hovedregel vente med å betale ut feriepengene til arbeidstaker skal avvikle ferie. Hvis ikke, vil ikke arbeidstakeren få utbetalt penger når ferien faktisk avvikles på et senere tidspunkt.
  7. Hvis ansatte ikke har tjent opp nok feriepenger til å dekke inn lønnsbortfallet under ferien, kan den ansatte motsette seg å avvikle ferie. Dette kan for eksempel være tilfellet dersom arbeidstaker kommer rett fra skolebenken.
  8. Ferie og feriepenger er regulert i en egen lov, ferieloven. 

.. og, nei: Feriepengene er ikke skattefrie. De regnes inn i skatteoppgjøret året etter, selv om arbeidsgiver ikke trekker skatt av feriepengene når de utbetales. Skatten for feriepengene trekkes de 11 månedene ansatte mottar vanlig lønn.

Les også: Hvor mye feriepenger blir det i år? 

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: