6 måter å realisere dine medarbeideres fulle potensial

Grepene du bør kunne for å bruke teamets ressurser best mulig
Ole Peter GalaasenInnholdsprodusent
onsdag 14. september 2022
Lesetid: 4 Minutter
Simployers HR- og ledelsesrådgiver Fam Manson gir 6 tips for å få ut potensialet til dine ansatte.

Du har endelig satt sammen det perfekte teamet. Medarbeiderne trives med oppgavene, samarbeider godt og har en felles målforståelse. Men hvordan kan du som leder tilrettelegge for at dine medarbeidere yter sitt aller beste?

Her følger 6 råd om hvordan du kan realisere dine medarbeideres fulle potensial.

1. Viktigheten av å jobbe med egen lederstil

Fam Manson, rådgiver i Simployer, mener en god leder først og fremst må engasjere seg, være til stede, delegere, og ikke minst, ha tillitt til sine medarbeidere.

– Jeg mener det er to helt elementære forhold som bør være på plass for å kunne jobbe med egen lederstil og unngå feil. Først og fremst handler det om at ledere må se og kjenne sine ansatte og deretter delegere og gi arbeidsoppgaver som har nytteverdi, skaper trivsel og som er tilpasset den enkelte medarbeiders livssituasjon.

Hun mener tydelig ledelse og bruk av styringsretten i kombinasjon med omsorg for de ansatte er en av de bedre måtene å lede på.

– Mange ledere må bli flinkere til å begrunne hvorfor situasjonen er slik den er. Du kommer langt med å være transparent og åpen om situasjonen, så lenge den er godt begrunnet, sier Manson.

2. Planlegg regelmessige en-til-en møter

Hun anbefaler ledere å planlegge regelmessige møter i tillegg til den årlige medarbeidersamtalen. Møtene kan være en ukentlig eller månedlig kaffeprat, eller avtalt på forhånd gjennom året.  De kan også være i form av fortløpende feedback som skjer spontant i situasjonen.

– Spontane møter viser at en leder er til stede for å håndtere aktuelle problemstillinger. Dialogen må være fersk og vise at leder tar tak i utfordringer «her og nå». Venter man til den årlige medarbeidersamtalen, har den fullstendig mistet sin verdi. Men det må også være samtaler som betyr noe, som kan utgjøre en reell forskjell, og ikke være et pliktløp eller en papirøvelse fordi man gjør det som er forventet eller fordi man måles på det, sier hun.

3. Bygg en støttende arbeidskultur

Hun forteller at ledere har stor påvirkningskraft på kulturen som utvikles på arbeidsplassen.

– En støttende arbeidskultur handler om å involvere medarbeidere i beslutninger. Det kan være gjennom brukerundersøkelser, pulsmålinger, «nedenfra og opp»-strategier eller medbestemmelsesbarometer. Det handler om å sørge for bred medbestemmelse som skaper eierskap til arbeidet.

Hun forteller videre at eierskapsfølelsen fører til høyere moral, økt stolthet i jobben og medarbeidere som rett og slett jobber bedre.

– Ved å ha ansvar for egne beslutninger vil også beslutningene bli bedre. Og siden du som leder slipper å overstyre andre får du mer tid til egen jobb. Det er en klar sammenheng mellom medbestemmelse, tillit og produktivitet, sier Manson.

4. Gi konstruktive tilbakemeldinger

Manson mener en god organisasjonskultur utvikles gjennom konstruktive tilbakemeldinger.

– Vær raus med ros, men gi også tydelig og konstruktiv tilbakemelding ved behov. En kultur for feedback på arbeidsplassen er utrolig viktig. Det skjer ikke over natten, men må øves på fra alle hold. Ledere som gir dårlige eller ingen tilbakemeldinger, undergraver sin egen posisjon og intensjon om å skape gode resultater. Det skaper dårlig arbeidsmiljø og bedriftskultur, noe som i verste fall kan føre til at virksomheten mister de beste medarbeiderne.

– Løsningsfokuserte og læringsorienterte tilbakemeldinger bekrefter medarbeiderens innsats og skaper muligheter for utvikling. Tilbakemeldinger er positivt også når du tar opp et tema med rom for forbedringer. Rett fokuset mot det positive og det du vil ha – fremfor det du ikke vil ha, sier hun.

5. Gjør det enklere å realisere ideer

For å gjøre det enklere å realisere ideer anbefaler Manson å legge til rette for dialog på tvers av organisasjonen.

– Jeg anbefaler alle å lage forum hvor man åpner opp for tanker og ideer. Legg til rette for dialog på tvers av avdelinger og team slik at alle kan dele innsikt og kunnskap. Man bør unngå silotenkning, men finne måter å jobbe på som inviterer til tverrfaglig samarbeid mot et felles mål. Det handler om å lytte, følg opp gode ideer og la mindre gode ideer ligge.

– Ledere som involverer og engasjerer sine medarbeidere skaper rom for kreativitet, og ikke minst, lyst til å påvirke og komme med nye ideer, sier hun.

6. Hjelp medarbeiderne med tidsplanlegging

Tidsplanlegging begynner med å kjenne dine medarbeidere, og å skape en kultur for at du som leder har innsikt i hvordan de ansatte faktisk har det.

– Forståelse av den enkelte medarbeiders situasjon og bistand med tidsplanlegging har en positiv effekt på arbeidsprestasjoner. En god leder tar hensyn til at alle kan ha perioder der en er nødt til å prioritere annerledes. En leder bør også ta initiativ til å løse tidsproblemer før den ansatte kanskje innser det selv.

– Godt lederskap handler om å kjenne sine medarbeidere og dette gjør en ofte ved å lede sine ansatte ulikt. Det krever også bruk av insentiver, men da må du vite hva som motiverer og engasjerer den enkelte, og ikke minst hva du ønsker å oppnå, avslutter Manson.

Tips for en støttende arbeidskultur:

  • Ved å lytte viser du at medarbeiderne er viktige og at deres synspunkt teller.
  • Hold medarbeidere oppdatert på endringer. Ingen liker plutselige forandringer, i alle fall ikke hvis det er store forandringer som kan ha en direkte effekt på jobb og privatliv. Gi heller medarbeiderne oppdateringer underveis, slik at medarbeidere ikke føler at store avgjørelser blir tatt over hodet deres.
  • Hold det du lover og gjør det du sier. «Practice what you preach», både som leder ovenfor dine ansatte, men også ovenfor virksomheten som helhet. Følg kjerneverdier, bruk den daglig og vis at det betyr noe.
  • Bruk tid på onboarding. Onboarding har en verdi og er ikke bare en oppgave som skal tikkes av. Husk at onboarding legger grunnlaget for resten av arbeidsforholdet.
  • Bygg gode ledere. På et mer strategisk nivå er det viktig at virksomheter bygger opp en god lederstab som må utvikles, opplæres og følges opp.

GRATIS GUIDE: Fra feedback til action

Vet du hvordan medarbeiderne dine egentlig har det?  Denne guiden gir tips til hvordan du kan skape forandring med pulsmålinger.

Last ned gratis guide

Del siden: