Usikkerhet rundt ulønnet permisjon

Mange tror at rekkefølgen man avvikler foreldrepermisjon, ferie og ulønnet permisjon har betydning for trygderettigheter. Det har det ikke.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 30. mars 2022
Lesetid: 2 Minutter

NAV kunne denne uken fortelle at en økende andel av nye foreldre velger å avvikle ulønnet foreldrepermisjon etter den betalte delen av foreldrepermisjonen.

Det stemmer overens med vårt inntrykk, basert på spørsmålene Simployer mottar fra norske arbeidsgivere

– Mange har spørsmål om ulike oppsett og varianter av avvikling av foreldrepermisjon med foreldrepenger, avvikling av ferie og ulønnet permisjon. Disse spørsmålene dukker gjerne opp fordi den ansatte har fått et inntrykk av rekkefølgen av disse fraværstypene påvirker trygderettigheter. Det gjør de ikke, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Kan føre til kutt i sykepenger

En av grunnene til at mange er usikre, er trolig at de kjenner til at ulønnet permisjon kan føre til kutt i retten til sykepenger.

Det skjer dersom man blir arbeidsufør i perioden man avvikler permisjon eller i perioden etter permisjonen før man har opptjent rett på nytt.

– I perioden man mottar foreldrepenger fra NAV likestilles mottak av foreldrepenger med arbeid. Det gjør at retten til sykepenger er i behold i hele perioden. Ferie i en periode med foreldrepenger likestilles også med arbeid. Med en gang man ikke lenger har foreldrepenger, har man derimot ikke noe inntektstap eller en ytelse som likestilles med arbeid. Ferie i en ulønnet permisjon fører dermed ikke med seg noen effekt i form av at arbeidstaker sikrer seg sykepenger. Slike opplegg er egentlig meningsløse, sier Brostrøm i Simployer.

Snakk sammen om avvikling av permisjon

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker rett til å kreve 12 måneders permisjon etter det første året med permisjon. Denne retten faller bort om arbeidstaker har avviklet delvis permisjon i de første 12 månedene.

– Vårt inntrykk er at arbeidsgivere er opptatt av å finne gode løsninger med arbeidstakerne, men mange arbeidsgivere kunne nok vært litt mer «på» for å avklare hvor lenge arbeidstaker ønsker å være fraværende. Det er lov å snakke om disse tingene, og om det har betydning for planlegging av drift burde arbeidsgiver sette seg i posisjon til å få informasjonen om arbeidstakers permisjonsønsker så tidlig som mulig, sier Jørgen Brostrøm.

Burde rapporteres i a-meldingen

NAVs sak om at det er en økende andel foreldre som avvikler ulønnet permisjon baserer seg på en undersøkelse blant nye foreldre.

Simployers juridiske rådgiver synes det er merkelig at NAV ikke vet mer om dette.

– Om man virkelig ønsket å få vite hvor mange som avvikler ulønnet permisjon, kunne dette enkelt vært fikset ved å opprette en ny permisjonstype med denne kategorien i a-meldingen. Slik det er i dag plasseres alle med ulønnet permisjon i sekkeposten «velferdspermisjon». Dersom dette ble presist angitt, ville man fått innsikt i den faktiske adferden til foreldrene. NAV ville dessuten hatt nytte av dette for å avgjøre ulike rettighetsspørsmål, mener Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

 

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: