Usikkerhet rundt ulønnet permisjon

Mange tror at rekkefølgen man avvikler foreldrepermisjon, ferie og ulønnet permisjon har betydning for trygderettigheter. Det har det ikke.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 22. februar 2023
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

NAV fortalte i en rapport fra 2022 at en økende andel av nye foreldre velger å avvikle ulønnet foreldrepermisjon etter den betalte delen av foreldrepermisjonen.

Det stemmer overens med vårt inntrykk, basert på spørsmålene Simployer mottar fra norske arbeidsgivere

– Mange har spørsmål om ulike oppsett og varianter av avvikling av foreldrepermisjon med foreldrepenger, avvikling av ferie og ulønnet permisjon. Disse spørsmålene dukker gjerne opp fordi den ansatte har fått et inntrykk av rekkefølgen av disse fraværstypene påvirker trygderettigheter. Det gjør de ikke, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Kan føre til kutt i sykepenger

En av grunnene til at mange er usikre, er trolig at de kjenner til at ulønnet permisjon kan føre til kutt i retten til sykepenger.

Det skjer dersom man blir arbeidsufør i perioden man avvikler permisjon eller i perioden etter permisjonen før man har opptjent rett på nytt.

– I perioden man mottar foreldrepenger fra NAV likestilles mottak av foreldrepenger med arbeid. Det gjør at retten til sykepenger er i behold i hele perioden. Ferie i en periode med foreldrepenger likestilles også med arbeid. Med en gang man ikke lenger har foreldrepenger, har man derimot ikke noe inntektstap eller en ytelse som likestilles med arbeid. Ferie i en ulønnet permisjon fører dermed ikke med seg noen effekt i form av at arbeidstaker sikrer seg sykepenger. Slike opplegg er egentlig meningsløse, sier Brostrøm i Simployer.

Har dere personalhåndbok i din bedrift? Med Simployer personalhåndbok kan ansatte selv sjekke sine rettigheter og plikter når de lurer på noe - uten å kontakte leder eller HR. Les mer her.

Flere forespørsler etter at reglene om fri utsettelse ble innført

Etter at reglene om fri utsettelse av foreldrepengeperioden ble innført for fødsler etter 1.oktober 2021 har antallet spørsmål med denne tematikken økt. 

– At det ble en åpning for at flere skulle få muligheten til å utsette sin periode med foreldrepenger, uten å være i fulltidsarbeids, har fått en del til å bli vel kreative med sine foreldrepengeoppsett. Det virker som enkelte tror at jo mer oppstykket perioden med foreldrepenger er, desto flere fordeler oppnås. Det stemmer ikke, sier Brostrøm. 

Snakk sammen om avvikling av permisjon

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker rett til å kreve 12 måneders permisjon etter det første året med permisjon. Denne retten faller bort om arbeidstaker har avviklet delvis permisjon i de første 12 månedene.

– Vårt inntrykk er at arbeidsgivere er opptatt av å finne gode løsninger med arbeidstakerne, men mange arbeidsgivere kunne nok vært litt mer «på» for å avklare hvor lenge arbeidstaker ønsker å være fraværende. Det er lov å snakke om disse tingene, og om det har betydning for planlegging av drift burde arbeidsgiver sette seg i posisjon til å få informasjonen om arbeidstakers permisjonsønsker så tidlig som mulig, sier Jørgen Brostrøm.

Les også: Mange misforstår regelverket om foreldrepenger

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: