Mange misforstår regelverket om foreldrepenger

Mange arbeidstakere i foreldrepermisjon tror de kan stanse foreldrepenger på røde dager for å forlenge foreldrepermisjonen med lønn. – Det kan de ikke, mener Simployers rådgiver.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 15. februar 2023
Lesetid: 3 Minutter
– Vårt inntrykk er at mange arbeidsgivere har utfordringer med arbeidstakere som har misforstått regelverket, sier Karoline Dystebakken i Simployer.

I 2021 kom nye regler for foreldrepenger.

Tidligere var det slik at kun de som arbeidet fulltid kunne utsette. Regelendringen skulle blant annet gjøre det mer fleksibelt for alle nybakte foreldre å utsette foreldrepengeperioden, ikke bare de som hadde heltidsjobb. Målet med regelendringen var derfor at man skulle ta foreldrepenger når det passet best for den enkelte.

Arbeidstakere tror de kan forlenge permisjon med lønn 

Intensjonen med regelendringen var ikke at den skulle føre til en effektiv forlengelse av permisjonstiden, men det er nettopp dette mange arbeidsgivere opplever at skjer.  

– Vårt inntrykk er at mange arbeidsgivere nå har utfordringer med arbeidstakere som har misforstått regelverket, og som tror at de nye reglene gir anledning til å få mer penger ut av permisjonstiden, bare de er kreative nok, sier Dystebakken. 

Simployers rådgivere er ukentlig i kontakt med arbeidsgivere som forteller om arbeidstakere som ønsker å starte og stoppe foreldrepenger i alle mulige varianter.

Har dere personalhåndbok i din bedrift? Med Simployer personalhåndbok kan ansatte selv sjekke sine rettigheter og plikter når de lurer på noe - uten å kontakte leder eller HR. Les mer her.

Store utfordringer for arbeidsgiver 

Uklarhetene i regelverket har gitt mye merarbeid til mange arbeidsgivere.  

– Svært mange arbeidsgivere betaler lønn under foreldrepermisjon og søker refusjon fra NAV. Om arbeidstaker velger å stanse sin periode med foreldrepenger så skal arbeidsgiver også stanse lønn. Det betinger at arbeidsgiver faktisk vet at foreldrepengene er stanset. Arbeidstaker kan når som helst gå inn i sin foreldrepengesøknad og gjøre endringer. Arbeidsgiver får ikke beskjed om dette, hvis ikke arbeidstaker gir beskjed, forklarer Dystebakken.   

Ifølge Dystebakken er det mange arbeidstakere som stopper foreldrepenger i perioder de normalt ville fått lønn, eksempel på røde dager eller friperioder. De reagerer derfor ikke når utbetalingen fra arbeidsgiver er den samme. Arbeidsgiver vil da få avslag på refusjon alle dager arbeidstaker har stanset foreldrepengene. De kan også kreve feilutbetalingen fra arbeidstaker.  

– Dette skaper selvfølgelig utfordringer, både ved planlegging av arbeidstakerens fravær og for de som forsøker å holde orden på lønnsutbetalinger i virksomheten og sikre refusjoner. Men ikke minst kan det føre til at arbeidsgiver oppleves som vanskelig og skape utfordringer i dialogen med arbeidstakeren. Dette ønsker ingen arbeidsgiver, sier Dystebakken.   

Eksempel 

Et tenkt eksempel er når arbeidstaker søker utsettelse av foreldrepengeperioden i påskeuken. Arbeidstaker søker ferie mandag, tirsdag og onsdag. På skjærtorsdag og langfredag er det ikke mulig å avvikle lovbestemt ferie. Arbeidstaker skal ikke arbeide skjærtorsdag og langfredag.  

Skal arbeidsgiver da betale lønn for de to dagene hvor arbeidstaker har utsatt sin foreldrepengeperiode?   

– Svaret på spørsmålet er nei. Arbeidstaker har permisjon i hele perioden. Vedkommende skal ikke arbeide, og bortfall av lønn skyldes ikke de bevegelige helligdagene, men heller at vedkommende selv har valgt å stanse sine foreldrepenger. Lønn på bevegelige helligdager er noe arbeidsgiver gir som en kompensasjon til sine arbeidstakere for at de ikke får arbeidet på bevegelige helligdager. En arbeidstaker som er i permisjon, lider ikke noe tap på grunn av bevegelige helligdager og har dermed heller ikke rett til lønn på de røde dagene. Arbeidstaker kan ikke styre dette, selv om de har full rett til å stanse foreldrepengene. Det var ikke lovgivers hensikt med innføring av fri utsettelse, avslutter Dystebakken.  

 Tips for å unngå misforståelser 

  • Gi informasjon om foreldrepenger og permisjon
  • Ha dialog med arbeidstakeren for å unngå misforståelser om regelverk, gjennomføring og muligheter
  • Inngå skriftlig avtale med arbeidstaker om permisjon
  • Ta med i avtalen at arbeidstaker skal gi informasjon ved endringer 
  • Ha rutiner som sikrer informasjonsflyt og hindrer uklarheter; arbeidstaker-leder-lønnsmedarbeider 

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: