Utvider fars rett til foreldrepenger

2. august endrer regjeringen flere av reglene for foreldrepenger. Blant endringene er at far får selvstendig rett til å ta ut foreldrepermisjon selv om mor ikke har opptjent rett.
mandag 1. august 2022
Lesetid: 1 Minutt
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

2. august gjorde regjeringen flere endringer i folketrygdloven. Endringene blir gjort for at Norge skal tilpasse seg EUs direktiv om et balansert arbeids- og familieliv.

– Den endringen som gjelder flest personer, er at far eller medmor nå får rett til å ta ut to uker med foreldrepenger i forbindelse med fødsel. Disse to ukene vil i tilfelle spise av foreldrepengeperioden. Fra før har far eller medmor hatt rett til omsorgspermisjon i to uker i forbindelse med fødsel, men har ikke hatt lovfestet rett til lønn for disse to ukene. Derfor er det bare de som er omfattet av avtaler eller der arbeidsgiver har valgt å betale lønn, som har fått betalt under denne omsorgspermisjonen, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp.

Selvstendig uttaksrett

Den andre lovendringen som nå gjøres gjelder fedre som har opptjent rett til foreldrepenger, men der mor ikke har opptjent rett.

– Frem til nå har ikke fedre hatt rett til å ta ut foreldrepenger dersom mor ikke har opptjent rett, med mindre hun har vært i aktivitet, som jobb eller studier, under fars uttak. Fra 1. august får far selvstendig rett til å ta ut åtte uker med foreldrepenger selv om mor ikke har opptjent rett og er hjemme under uttaket. Her legger regjeringen seg på EUs minstekrav på åtte uker, så far vil ikke kunne ta ut hele sin opptjente periode med foreldrepenger med mindre mor kommer i aktivitet, sier Torp.

Økt rett ved tette fødsler

Den tredje endringen gjelder foreldre som får barn på nytt mindre enn 48 uker etter at de fikk forrige barn.

– Foreldre som får barn så tett at de går inn i en ny foreldrepengeperiode før de er ferdige med den forrige, mistet tidligere retten til de foreldrepengene de ikke hadde brukt. Nå endres reglene, slik at mor kan ta med seg inntil 22 stønadsuker videre inn i neste foreldrepengeperiode. Fedre og mødre som adopterer kan ta med seg inntil 8 stønadsuker, sier Torp.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: