Sykt barn-kvoten kan bli brukt opp ved stengte skoler og barnehager

Også i år har foreldre dobbel kvote med omsorgspenger for å ta seg av syke barn. Disse dagene må brukes før ekstradager ved stengt skole og barnehage kan benyttes.
onsdag 5. januar 2022
Lesetid: 1 Minutt
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

I september 2020 innførte regjeringen Solberg ekstra omsorgsdager ved stengt skole og barnehage. Regjeringen Støre har valgt å beholde disse ekstradagene også i 2022.

Simployers rådgivere har etter innføringen av ekstradagene mottatt en del spørsmål om det skal føres et separat regnskap for syke barn dager ved helt eller delvis stengt skole og barnehage.

– Det skal det ikke. Det fremgår av forskriften som regulerer unntaket at arbeidstakers ordinære kvote først må brukes opp før arbeidstaker får rett til ekstra dagene, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Kan gi uheldige utslag

Brostrøm i Simployer mener dette kan føre til uheldige, og ikke minst tilfeldige utslag, avhengig av smitteutbrudd.

– Det vil ramme ulikt avhengig av når på året skolen eller barnehagen blir stengt. Dersom skolen blir stengt tidlig på året, vil ansatte risikere å bruke opp kvotene sine på dette, og dermed ikke ha dager igjen om barna blir syke på høsten. Dersom skolene blir stengt på slutten av året, vil de derimot få ekstra dager til å dekke opp for dette, sier Brostrøm.

Misforstår NAV sine retningslinjer

En del arbeidsgivere Simployers rådgivere har hatt dialog med har innvendt at informasjonen på nav.no kan mistolkes. Der står det følgende:

Midlertidige regler som gjelder til og med 30. juni 2022:

Du kan bruke omsorgsdager når

  • barnet, eller den som til vanlig passer barnet, er i karantene.
  • du må være hjemme med barn fordi barnehagen/skolen/SFO/AKS er stengt på grunn av koronaviruset. Eller, når barnet ikke kan gå i barnehage/skole/SFO/AKS på grunn av særlige smittevernhensyn. I disse tilfellene bruker du ikke av de ordinære omsorgsdagene dine. Det betyr at du kan bruke omsorgsdager i disse tilfellene også hvis du har brukt opp de ordinære dagene dine.

Departementet har i brev til Simployer 03. januar bekreftet at ordinær kvote må brukes opp først.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: