Hjelp – småbarnsforeldrene ødelegger bedriften min!

Med småbarnsforeldre i bedriften er det mange lovpålagte hensyn å ta, men det er samtidig mye du kan gjøre for å tilrettelegge så det går så smertefritt som mulig. Her er noen tips og råd.
Camilla Schie-Veslum, Juridisk rådgiver HR og ledelse
schedule mandag 3. mars 2014
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

I takt med kvinnenes inntog i arbeidslivet, har rettighetene til arbeidstakere med barn forbedret seg. For at det i det hele tatt skal være mulig for både mor og far å jobbe, har man gjennom årene innført en lang rekke forbedringer av rettighetene til småbarnsforeldre.

Dette kan sette ledere i noen svært vanskelige situasjoner i en travel bedriftshverdag. For enkelte virker sannsynligvis listen over de hensyn man er pålagt å ta, overveldende.

- Foreldrepermisjon i 49 eller 59 uker avhengig av dekningsgraden. 14 uker er forbeholdt far (endres til 10 uker fra kommende sommer).
- Hver av foreldrene har i tillegg rett til ulønnet permisjon i inntil 12 måneder for hver fødsel.
- Mødre har rett til fri for å amme så lenge det er behov. Arbeidsgiver må betale lønn for inntil 1 time pr. dag i barnets første leveår.
- Hver av foreldrene har rett til å være hjemme 10/15 dager i året med omsorgspenger når barnet er sykt frem til barna er 12 år.
- Foreldre med barn under 10 år har rett til redusert arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten, med tilsvarende reduksjon i lønn.

Digitalt kurs: Slik er sykepenger og omsorgspenger endret under koronapandemien. Les mer og kjøp tilgang.

Legg til rette

Disse rettighetene er noe en ikke kommer fra med mindre en konsekvent ansetter de som er ferdige med små barn. Men det finnes mulighet for å tilrettelegge, slik at ulempene for bedriften blir så små som mulig.

Et ammested på jobben vil for eksempel kunne redusere mødres behov for å kjøre hjem og amme når far har sin permisjon, dersom far kan komme på arbeidsplassen med barnet. «Lekerom» på jobben for barna i forbindelse med planleggingsdager eller ferie i barnehage eller på skole, reduserer behovet for permisjoner.

Halve syke barn-dager

Det er også rom for å avtale at ansatte kan ta en halv dag fri med omsorgspenger for å være hjemme med sykt barn. Kanskje har medarbeideren mulighet til å jobbe litt hjemme mens barnet sover, mot at man bare bruker en halv dag med omsorgspenger.

En slik avtale kan også være en fordel for foreldre som kan dele dagen mellom seg, slik at begge får jobbet noe. Dermed kan både arbeidsgiver og arbeidstaker oppleve det som en fordel.

Småbarnstiden varer ikke evig

Gir man muligheten for å ha hjemmekontor, fleksibel arbeidstid eller gode avspaseringsordninger som gjør hverdagen mer fleksibel, reduserer man behovet for kortere arbeidstid og permisjoner.

Hvis man som arbeidsgiver strekker seg et stykke for å tilrettelegge, bør man kunne forvente at også arbeidstaker strekker seg noe for å minimere problemene og kostnadene for bedriften.

Et gjensidig og godt samarbeid i denne fasen vil forhåpentligvis gi lojale arbeidstakere som strekker seg litt for arbeidsgiver også når småbarnsperioden er over.

Vær forberedt

Selvsagt kan en sørge for å rekruttere en arbeidsstyrke med bred alders- og kjønnssammensetning og dermed redusere risikoen for at mange gjør krav på de samme rettighetene samtidig. Men uansett handler det om å være forberedt. Reglene er klare, hvordan du forholder deg til dem er utfordringen.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: