Slik håndterer du spørsmål om lønn i medarbeidersamtalen

Mange arbeidsgivere er nå i gang med å planlegge årets medarbeidersamtale. Med økte levekostnader er også mange arbeidstakere spente på det kommende lønnsoppgjøret. - Men spørsmål om lønn hører ikke hjemme i medarbeidersamtalen, mener Simployers rådgiver.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
mandag 19. februar 2024
Lesetid: 3 Minutter
Fam Manson, HR- og ledelsesrådgiver i Simployer.

– Det er ingen tvil om at ansatte kan ha utfordringer med økte renter og matvarepriser, og at medarbeiderne derfor er interessert i reallønnsveksten, lønnsveksten etter at prisstigning er trukket fra, sier Fam Manson, HR- og ledelsesrådgiver i Simployer.

Manson anbefaler alle ledere å være forberedt på at også 2024 kan bli utfordrende for noen medarbeidere. Situasjonen krever ekstra gode forberedelser til medarbeidersamtalen. Noe som blant annet innebærer å holde lønnspraten utenfor.

– Selv om det ikke er noe lovverk som sier at man ikke kan snakke om lønn under medarbeidersamtalen, anbefaler jeg det absolutt ikke. Jeg anbefaler heller å skape andre rom hvor medarbeiderne kan ta opp utfordringer i hverdagen, sier Manson.

Last ned: Sjekkliste for økt kvalitet på medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtalen vs. lønnsamtalen

Simployers rådgiver mener det er viktig å være tydelig på at medarbeidersamtalen og lønnsamtalen er to vidt forskjellige samtaler.

– Medarbeidersamtalen er en forberedt samtale mellom leder og ansatt og har et klart formål om å utvikle medarbeideren i riktig retning. Den skal handle om hvordan medarbeideren har det på arbeidsplassen, oppgaver, utvikling, mål og veien videre.  Lønn hører ikke hjemme i denne samtalen, sier hun.

Det er imidlertid grunn til å tro at den økonomiske situasjonen vil gjøre at mange ansatte kommer til å ta opp spørsmål om lønn nettopp i årets medarbeidersamtale, og at det derfor er ekstra viktig at ledere er i forkant.  

– Jeg anbefaler ledere å være tydelig på hva agendaen for medarbeidersamtalen er. Når innkallelsen kommer bør alle være innforstått med at man ikke har grunnlag til å diskutere lønn i medarbeidersamtalen siden rammene kommer i lønnsoppgjøret senere på året. Da unngår man at medarbeidersamtalen blir ødelagt av spørsmål om lønn, sier hun.

Les også: Slik kan arbeidsgiver hjelpe medarbeidere med dårlig råd

Vis forståelse, men ikke gi falske forhåpninger

Manson anbefaler ledere å ta spørsmål om lønn på alvor og vit hva du skal si dersom spørsmålet kommer opp i medarbeidersamtalen.

– Selvfølgelig skal man snakke om lønn, men vær tydelig overfor den ansatte at det er andre prosesser for en eventuell justering av lønn. Vær åpen for å møte den ansatte i en egen samtale rundt eventuelle økonomiske utfordringer dersom hen har et ekstra behov for det. Da kan du som leder finne ut om, og eventuelt hvordan, du kan hjelpe, sier hun.

Manson understreker imidlertid at det er viktig at du som leder er bevisst på at du ikke forskutterer en lønnsjusteringprosess ved å gi håp eller signaler om løft, så sant det ikke er klart fra virksomheten sin side. 

Hun mener det viktigste er å jobbe forebyggende og forklare hvilke prosesser som gjelder for hva.

– Vis forståelse for situasjonen for de som har det vanskelig og sett pris på ærligheten. Det er greit å snakke om følelser og utfordringer, men det handler om å velge riktig forum. Det er leders ansvar å fortelle, veilede og vise til riktig forum for ulike samtaler.

– Erfaringsmessig er det best for begge parter å skille mellom hvordan man har det på jobben og lønn, avslutter Manson.

4 tips for å håndtere spørsmål om lønn i medarbeidersamtalen

  1. Vær forebyggende og informer medarbeiderne om agenda for medarbeidersamtalen i forkant
  2. Vær imøtekommende og vis forståelse for at prisveksten skaper utfordringer for mange, men at lønn ikke er et tema på medarbeidersamtalen
  3. Om lønn allikevel tas opp forklar at ledelsen ikke vet rammene i lønnsoppgjøret som kommer senere i år
  4. Avtal eventuelt en egen samtale for å finne løsninger for den enkelte medarbeider

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: