Tema

Medarbeidersamtalen

Hvordan bruker du best medarbeidersamtalen til å utvikle og engasjere dine medarbeidere? Vi har i flere år levert vår populære dialog-modul for større virksomheter.

Medarbeidersamtalen et et viktig verktøy for både leder og ansatt og har noen helt klare formål:

  • Sikre at både bedrift og medarbeider skal få mest mulig igjen for arbeidsforholdet
  • Klargjøre virksomhetens/avdelingens overordnede mål og gjøre om disse til arbeids- og utviklingsmål for medarbeider
  • Hva har skjedd siden sist, og hva kan gjøres for best mulig resultat og læring i neste periode?
  • Praktisk redskap for utviklingsarbeid og å skape de arbeidsvilkår medarbeideren trenger for å gjøre jobben godt

Medarbeidersamtalen skal være godt forberedt , det betyr at både leder og medarbeider på forhånd må vite hva som skal tas opp i samtalen, og at begge to hver for seg går gjennom punktene som skal gjennomgås på forhånd.

Medarbeidersamtalen skal være systematisk , det innebærer at det bør være noen faste punkter av spesiell betydning for bedriften eller medarbeideren som blir gjennomgått og følges opp i hver medarbeidersamtale. Eksempler kan være: Oppnådde resultater, kompetansebehov, tiltak for å bedre arbeidsmiljøet eller spesielle trekk ved bedriftskulturen.

Medarbeidersamtalen er personlig på den måten at samtalen skal knyttes til den enkelte medarbeider og ikke til generelle problemstillinger. Når for eksempel arbeidsmiljøet blir diskutert, er det ikke generelle oppfatninger som er interessant, men hvordan medarbeider og leder hver for seg og sammen, vurderer hvordan de opplever arbeidsmiljøet.

I en slik samtale vil det være nyttig å ha fokus på konkrete sider ved arbeidsmiljøet som enten hemmer eller fremmer arbeidet, medarbeiderens bidrag til å utvikle arbeidsmiljøet, hvordan medarbeideren oppfatter at leder påvirker arbeidsmiljøet, og hvordan arbeidsmiljøet eventuelt kan forbedres eller videreutvikles.

Fokus i medarbeidersamtalen skal være på medarbeideren, og samtalen skal handle om de sider av kontraktsforholdet som ikke kan dekkes gjennom samtaler i team eller avdeling.