Når ansatte har hjemmekontor i utlandet

En del arbeidsgivere har ansatte som jobber fra hjemmekontor i utlandet. Da er det viktig å innrapportere inntekten som er opptjent i utlandet med landkode for at arbeidstakers skattemelding skal bli riktig.
Øivind ElvestadRådgiver økonomi
tirsdag 18. mai 2021
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad

Innrapportering på a-meldingen

Arbeidsgiver må sende a-melding selv om arbeidet er utført i utlandet. Dette gjelder både personer som er skattemessig bosatt i Norge og utenlandske ansatte som ikke skal regnes som skattemessig bosatt i Norge.

Dersom inntekten er opptjent i utlandet (eller på utenlandsk kontinentalsokkel) må landkode for det landet inntekten er opptjent oppgis. Oversikt over landkoder finner du på SSB’s hjemmesider.

Arbeidsgiver kan også oppgi opptjeningsperiode ved innrapportering av lønn ol. Arbeidsgiver har ikke plikt til dette, men det letter arbeidstakers og skatteetatens arbeid med arbeidstakers skattemelding.

Dersom arbeidstaker har opptjent bonus el. under utenlandsoppholdet må slik bonus innrapporteres landkode. Det samme gjelder feriepenger opptjent i utlandet. Dersom disse ytelsene er opptjent i flere tidligere år, må du oppgi ett beløp for hver av de tidligere årene. Det samme gjelder dersom utbetalingen er opptjent i forskjellige land.

Dersom arbeidstaker ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer kan dere benytte ett av følgende alternativer:

  • passnummer (eller annet godkjent internasjonalt ID-nummer)
  • social security number
  • tax identification number
  • value added tax identification number

som id-nummer.

Gratis guide til deg som vurderer hybridkontor

Få et innblikk i hvilke problemstillinger du som arbeidsgiver, HR-medarbeider eller leder må tenke gjennom før en avgjørelse om hybridkontor skal tas.

Last ned guide

Naturalytelser:

Bortsett fra fordel ved fri bil og fri bolig har vi ikke egne kodinger av naturalytelser ved arbeid i utlandet. Innrapporteringen må derfor foretas slik:

«Naturalytelse» - «Annet». Landkode for arbeidslandet må oppgis. Dette omfatter bl.a. fri mobiltelefon/bredbånd, skattepliktige forsikringer, skattepliktig fri kost og losji, skattepliktige gaver mm.

Fri bil innrapporteres slik:

«Naturalytelse» - «Bil». Bilens listepris og registreringsnummer må oppgis. Landkode for opptjeningslandet må oppgis.

Fri bolig i utlandet innrapporteres slik:

«Naturalytelser» - «Bolig». Arbeidsgiver skal ikke oppgi landkode ved slik innrapportering, noe vi syntes er merkelig og inkonsekvent i forhold til de andre naturalytelsene som er opptjent i utlandet.

Også for naturalytelser kan arbeidsgiver oppgi opptjeningsperiode.

Trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser:

Vi har ikke egne kodinger for trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser ved arbeid i utlandet. Dette syntes vi er en mangel ved a-meldingen. F.eks. innrapporteres trekkpliktig del av diett slik:

«Utgiftsgodtgjørelse» - «Reise kost». Det skal ikke oppgis landkode ved innrapporteringen og skattemyndighetene kan da ikke se at dette er inntekt som er opptjent i utlandet. Arbeidsgiver kan innrapportere opptjeningsperiode. Dersom arbeidsgiver innrapportere opptjeningsperiode, vil nok dette hjelpe skatteetaten og arbeidstaker når det gjelder å sette opp korrekt skattemelding.

Tilsvarende gjelder for trekkpliktig del av kilometergodtgjørelse. Dette innrapporteres som «Utgiftsgodtgjørelse» - «Kilometergodtgjørelse bil»- «Antall kilometer» og uten å oppgi landkode.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: