Når ansatte har hjemmekontor i utlandet

En del arbeidsgivere har ansatte som jobber fra hjemmekontor i utlandet. Da er det viktig å innrapportere inntekten som er opptjent i utlandet med landkode for at arbeidstakers skattemelding skal bli riktig.
Øivind Elvestad, Rådgiver økonomi
schedule tirsdag 18. mai 2021
Lesetid: 2 Minutter
Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad

Innrapportering på a-meldingen

Arbeidsgiver må sende a-melding selv om arbeidet er utført i utlandet. Dette gjelder både personer som er skattemessig bosatt i Norge og utenlandske ansatte som ikke skal regnes som skattemessig bosatt i Norge.

Dersom inntekten er opptjent i utlandet (eller på utenlandsk kontinentalsokkel) må landkode for det landet inntekten er opptjent oppgis. Oversikt over landkoder finner du på SSB’s hjemmesider.

Arbeidsgiver kan også oppgi opptjeningsperiode ved innrapportering av lønn ol. Arbeidsgiver har ikke plikt til dette, men det letter arbeidstakers og skatteetatens arbeid med arbeidstakers skattemelding.

Dersom arbeidstaker har opptjent bonus el. under utenlandsoppholdet må slik bonus innrapporteres landkode. Det samme gjelder feriepenger opptjent i utlandet. Dersom disse ytelsene er opptjent i flere tidligere år, må du oppgi ett beløp for hver av de tidligere årene. Det samme gjelder dersom utbetalingen er opptjent i forskjellige land.

Dersom arbeidstaker ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer kan dere benytte ett av følgende alternativer:

  • passnummer (eller annet godkjent internasjonalt ID-nummer)
  • social security number
  • tax identification number
  • value added tax identification number

som id-nummer.

Konferanse: En digital heldag om den hybride arbeidsplassen

Torsdag 28. oktober sender vi konferansen, Simply Work 2021, direkte. Programmet er fullspekket med det du trenger å vite om fremtidens fleksible arbeidshverdag med hjemmekontor og hybride løsninger.

Klikk her for mer informasjon og påmelding          

Naturalytelser:

Bortsett fra fordel ved fri bil og fri bolig har vi ikke egne kodinger av naturalytelser ved arbeid i utlandet. Innrapporteringen må derfor foretas slik:

«Naturalytelse» - «Annet». Landkode for arbeidslandet må oppgis. Dette omfatter bl.a. fri mobiltelefon/bredbånd, skattepliktige forsikringer, skattepliktig fri kost og losji, skattepliktige gaver mm.

Fri bil innrapporteres slik:

«Naturalytelse» - «Bil». Bilens listepris og registreringsnummer må oppgis. Landkode for opptjeningslandet må oppgis.

Fri bolig i utlandet innrapporteres slik:

«Naturalytelser» - «Bolig». Arbeidsgiver skal ikke oppgi landkode ved slik innrapportering, noe vi syntes er merkelig og inkonsekvent i forhold til de andre naturalytelsene som er opptjent i utlandet.

Også for naturalytelser kan arbeidsgiver oppgi opptjeningsperiode.

Trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser:

Vi har ikke egne kodinger for trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser ved arbeid i utlandet. Dette syntes vi er en mangel ved a-meldingen. F.eks. innrapporteres trekkpliktig del av diett slik:

«Utgiftsgodtgjørelse» - «Reise kost». Det skal ikke oppgis landkode ved innrapporteringen og skattemyndighetene kan da ikke se at dette er inntekt som er opptjent i utlandet. Arbeidsgiver kan innrapportere opptjeningsperiode. Dersom arbeidsgiver innrapportere opptjeningsperiode, vil nok dette hjelpe skatteetaten og arbeidstaker når det gjelder å sette opp korrekt skattemelding.

Tilsvarende gjelder for trekkpliktig del av kilometergodtgjørelse. Dette innrapporteres som «Utgiftsgodtgjørelse» - «Kilometergodtgjørelse bil»- «Antall kilometer» og uten å oppgi landkode.

SE OGSÅ: Nytt støtteverktøy fra Simployer

Mange virksomheter har innført eller vurderer å innføre mer fleksible løsninger for sine ansatte. Da dukker det raskt opp mange problemstillinger som arbeidsgivere må ta stilling til.

Vi har laget et helt nytt støtteverktøy hvor vi hjelper deg med å håndtere disse problemstillingene.

Les mer og prøv gratis!

PS: 28. oktober kjører vi den digitale konferansen Simply Work 2021 - Den hybride arbeidsplassen. Dette blir en dag fullspekket med det du trenger for å bli godt rustet for fremtidens fleksible arbeidshverdag.

Les mer og meld deg på. 

Del siden: LinkedIn twitter