Nå må virksomhetene kartlegge lønnsforskjeller

Neste år må de fleste virksomheter rapportere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, samt bruken av ufrivillig deltid. Kartleggingen må gjøres nå.
onsdag 13. oktober 2021
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Ved nyttår 2020 ble likestillings- og diskrimineringsloven endret på flere punkter. Dette påvirker hvordan virksomhetene skal jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering, og hvordan de skal redegjøre for dette arbeidet.

En av endringene som kom med det nye regelverket, er at virksomhetene nå er forpliktet til å gjennomføre en kartlegging av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, samt ufrivillig deltid, minst hvert andre år.

– Det innebærer at virksomheter som ikke har kartlagt dette i 2020 og redegjort for det i år, må gjøre dette første gang nå. Hvis man ikke er i gang med kartleggingen begynner det å haste veldig, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum.

Har dere personalhåndbok i din bedrift? Med Simployer personalhåndbok kan ansatte selv sjekke sine rettigheter og plikter når de lurer på noe - uten å kontakte leder eller HR. Les mer her.

Gjelder de fleste virksomheter

Plikten til å gjennomføre denne kartleggingen gjelder alle offentlige virksomheter og alle private virksomheter med mer enn 50 ansatte. Dersom tillitsvalgte eller mer enn halvparten av de ansatte krever det, så gjelder det også private virksomheter ned til 20 ansatte.

– Formålet med lønnskartleggingen er både å finne ut om det forekommer lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i en virksomhet og å fremme kjønnslikestilling i arbeidslivet. Kartleggingen skal danne grunnlag for å vurdere om det er risiko for lønnsdiskriminering som krever forebyggende tiltak, sier Schie-Veslum i Simployer.

Skal sorteres på grupper

Alle ansatte skal omfattes av lønnskartleggingen, og den skal vise lønn for kvinner og menn i ulike stillingsgrupper eller på ulike stillingsnivåer.

– For å kunne vurdere om det skjer, eller er fare for lønnsdiskriminering, må disse gruppene deles inn etter stillinger som utfører likt arbeid og arbeid av lik verdi. Virksomheten må selv vurdere hva som er en naturlig inndeling. Arbeidstakerne, eventuelt ved tillitsvalgte, skal involveres i arbeidet med denne inndelingen, sier Simployers jurist.

Redegjørelsen skal gis i årsberetningen eller i annet offentlig tilgjengelig dokument.

Skal også kartlegge ufrivillig deltid

I tillegg skal de samme virksomhetene kartlegge bruken av ufrivillig deltid. I forarbeidene til loven defineres ufrivillig deltidsarbeid som deltidsarbeid der den ansatte ønsker og er tilgjengelig for mer arbeid – noe som skal fortolkes vidt.

– Arbeidsgivere har frihet til å velge hvordan dette skal kartlegges, men det kan for eksempel gjøres gjennom medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser, sier Simployers jurist.

Har dere personalhåndbok i din bedrift? Med Simployer personalhåndbok kan ansatte selv sjekke sine rettigheter og plikter når de lurer på noe - uten å kontakte leder eller HR. Les mer her.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: