Mister ikke sykepengene ved hjemmekontor i EU

Arbeidstakere som jobber på hjemmekontor i utlandet, vil normalt miste retten til sykepenger og andre trygderettigheter fra NAV. Det gjelder ikke hvis man jobber på hjemmekontor innenfor EU som følge av koronapandemien.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 7. oktober 2020
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm

Arbeidstakere som arbeider i Norge og bor i utlandet vil som hovedregel være omfattet av norsk trygdelovgivning. Det mange ikke vet, er at dersom vedkommende også utfører arbeid i bostedslandet, kan man fort miste medlemskapet i folketrygden. Det finnes unntak for ansatte som er sendt til utlandet for å arbeide for norsk arbeidsgiver. 

– Når det gjelder arbeidstakere fra EØS-området, er det i EØS-avtalen gjort noen unntak. Dersom den ansatte utfører «en vesentlig del» av arbeidet i utlandet, vil vedkommende meldes ut av folketrygden og i stedet omfattes av trygdeordningene i det landet arbeidet utførers, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Det følger av rådsforordning (rfo) 883/2004 artikkel 13 nr 1 bokstav a og rfo 987/2009 artikkel 14 nr 8. 

– Når arbeidstakeren utfører minst 25 prosent av arbeidet i utlandet, vil dette være å anse som «en vesentlig del». Det betyr at en ansatt som jobber to dager i uken på hjemmekontor i utlandet til vanlig vil bli meldt ut av folketrygden, sier Brostrøm.   

Gjelder ikke for koronarelatert hjemmekontor

Dette regelverket har ført til at enkelte norske arbeidsgivere ikke har ønsket å tillate hjemmekontor for ansatte som bor i utlandet.

– Vi kjenner til at enkelte arbeidstakere har vært nødt til å dagpendle fra for eksempel røde områder i Sverige til jobb i Norge, i stedet for å utføre arbeid på hjemmekontor i bostedslandet, for å unngå å miste trygderettigheter. Nå bekrefter imidlertid Arbeids- og sosialdepartementet at EU har oppfordret til å lempe på dette regelverket i forbindelse med koronapandemien, sier Brostrøm.

Henstilling fra EU

Departementet bekrefter i et brev til Simployer at EU har sendt ut noen ikke bindende retningslinjer for en del spørsmål som oppstår som en følge av covid-19.

– Av disse retningslinjene fremgår det at hjemmekontor i en medlemsstat som ikke er den kompetente medlemskap ikke skal medføre endring av lovvalget dersom man arbeider på hjemmekontor som en følge av covid-19, heter det i brevet fra Arbeids- og sosialdepartementet.

I klartekst betyr det at EU oppfordrer Norge til ikke å ta fra arbeidstakere medlemskap i folketrygden hvis de jobber på hjemmekontor i utlandet som følge av koronapandemien.

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer HRM gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.

Del siden: LinkedIn twitter