Mange misforstår reglene om hovedferieperioden

Ansatte har rett til tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden. Det betyr ikke at ferien må legges til denne perioden.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
tirsdag 13. juni 2023
Lesetid: 2 Minutter

Hovedferieperioden er i ferieloven definert som perioden mellom 1. juni og 30. september. I denne perioden kan arbeidstaker kreve minst tre uker sammenhengende ferie.  

– Hovedferieperioden er lengre enn mange vet, og strekker seg godt utover skoleferien. Det innebærer at arbeidsgiver kan legge ferie til hovedferieperioden uten at det faller sammen med skoleferien. Når det er sagt, anbefaler vi at arbeidsgiver og arbeidstaker snakker sammen og finner en løsning som passer for begge parter, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh.  

Tre uker sammenhengende 

At den ansatte har krav på tre uker sammenhengende ferie i denne perioden, betyr imidlertid ikke at ferien må avvikles i denne perioden. 

– Selv om ansatte kan kreve minst tre uker ferie lagt til hovedferieperioden, kan ferien legges til andre tider av året dersom arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om det. Arbeidsgiver trenger heller ikke ta initiativ til å legge ferie til hovedferieperioden, dersom den ansatte ikke har stilt krav om det. Husk bare på at det ikke er satt noen frist for når dette kravet senest må fremmes, så vi legger til grunn at det kan komme helt frem til tre uker før 30. september, sier Simployers jurist.  

Arbeidstaker kan be om sammenhengende ferie enten skriftlig eller muntlig.  

Quiz: Test deg selv i hva du kan om ferie og feriepenger?

Kan legge hele ferien til sommeren 

Noen arbeidsgivere tror at de ikke kan legge mer enn tre ukers ferie til hovedferieperioden. Det er ikke riktig, sier Ragni Myksvoll Singh i Simployer.  

– Det er arbeidsgiver som fastsetter tiden for ferie etter å ha drøftet med arbeidstaker, og som kan legge ferien der det passer best. Det betyr at det er fullt mulig å legge all ferie til sommeren, dersom det er behov for dte. Arbeidstaker kan imidlertid kreve at også resten av den lovbestemte ferien på én uke og én dag skal avvikles i sammenheng.  

Hvordan den avtalefestede ferien, som de fleste arbeidstakere har krav på, skal avvikles kan være regulert i avtalen.

Quiz

Hva kan du om ferie og feriepenger?

Finn ut om du har kontroll på reglene om ferie og feriepenger.

Test dine kunnskaper i vår quiz

Del siden: