Ukens spørsmål: Må man også gi julegave til innleide arbeidstakere?

En virksomhet leier inn arbeidstakere fra bemanningsforetak. Virksomheten ønsker å gi julegave til alle sine ansatte. Må de også gi julegave til de innleide arbeidstakerne?
Ragni Myksvoll SinghJuridisk rådgiver HR og ledelse
tirsdag 15. november 2022
Lesetid: 1 Minutt

Svar:

Arbeidstaker som blir leid ut, skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet. Dette er en del av likebehandlingsprinsippet for arbeidstakere som er innleid fra bemanningsforetak og er regulert i arbeidsmiljøloven § 14-12a andre ledd.

Julegaver til de ansatte er ikke omfattet av dette likebehandlingsprinsippet, så innleiebedriften har ikke plikt til å gi julegaver til de innleide arbeidstakerne. Det blir da opp til innleiebedriften å vurdere om de likevel ønsker å gi gave også til de innleide arbeidstakerne.

Det er bemanningsforetaket som er den utleide arbeidstakerens arbeidsgiver. De skal også sørge for at utleid arbeidstaker likebehandles med arbeidstakere som er ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det blant annet gjelder lønn og utgiftsdekning, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12a første ledd. Julegaver vil ikke være en del av lønn eller utgiftsdekning, slik at bemanningsforetaket heller ikke vil ha plikt til å gi julegaver i samsvar med det innleiebedriften gir til sine ansatte.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: