Konflikter på jobb kan gi økt sykefravær

En fersk studie viser at arbeidstakere som har konflikter med kollegaer eller leder oftere får sykefravær. – Funnene er ikke overraskende, sier Atle Torp, juridisk rådgiver i Simployer.
Magnus SchaftInnholdsprodusent
onsdag 11. januar 2023
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

– Konflikter på jobb viser ofte at det er et mistillitsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sier Atle Torp, juridisk rådgiver i Simployer.

Torp er ukentlig i kontakt med norske arbeidsgivere som mistenker at arbeidstakers sykefravær skyldes uenigheter på jobb.

– Ofte dreier det seg om at en arbeidsgiver stiller spørsmål ved om en medarbeider virkelig er syk eller om fraværet har helt andre grunner. Noen ganger ser arbeidsgiver sykefravær komme rett i etterkant av enkelthendelser på jobb, sier Torp.  

Ifølge Simployers rådgiver er det et mistillitsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i disse sakene. – De stoler ikke på hverandre, sier han.

Lederkonflikter skiller seg ut

Torps inntrykk blir bekreftet i en rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) som viser at det er en sammenheng mellom sykefravær og konflikter mellom ledere og medarbeidere.

– Vi fant en tydelig sammenheng mellom konflikt med overordnede og legesertifisert sykefravær. Konflikter med kolleger var ikke forbundet med samme tydelige risiko for sykmelding, sier analyse- og utviklingssjef Tom Sterud i STAMI i en pressemelding publisert i januar.

Simployers rådgiver mener mange av konfliktene på norske arbeidsplasser kunne vært unngått dersom flere ledere hadde hatt større fokus på sykefravær og arbeidsmiljø.

– Vi vet at mange ledere kvier seg for å ta tak i gryende problemer, og i tillegg har lite tid til ledelse fordi hverdagen slukes av andre operative gjøremål. Men det beste er at ledere allerede fra ansettelsen etablerer et forhold med gjensidig respekt og psykologisk trygghet. I et slikt tillitsforhold vet medarbeideren at leder vil det beste med sine tilbakemeldinger og beslutninger, sier han.

Gratis webinar 27. august 

Når sykefravær fører til konflikt – og motsatt

Mer info og påmelding

Flere typer konflikter

Stami-rapporten inneholder svar fra over 13 000 respondenter hvorav mange er fulgt helt fra 2009 til 2016. Dette gjør at studien i større grad enn korte studier fanger opp tilfeller der konflikter utvikler seg over tid. Konflikter på arbeidsplassen kan deles i to grupper, skriver STAMI:

 • Oppgaveorienterte konflikter som handler om prioriteringer og måten oppgaver gjennomføres på
 • Personkonflikter som handler om personkjemi og ulike verdisyn

Studiene som ser på konflikter skiller i liten grad på disse to typene konflikter.

– Også utydelig ledelse kan være en kilde til misforståelser og konflikter, mener Atle Torp. Han viser til at psykologisk trygghet er viktig for arbeidstakerne. For å føle seg trygg er det en fordel å vite hvor man skal.

Tre tips for å forebygge konflikt på arbeidsplassen

Atle Torp lister avslutningsvis opp tre tips for en god kultur med lavt sykefravær:

 1. Skap et godt arbeidsmiljø
  Det er økonomisk lønnsomt å ha et sunt arbeidsmiljø. En arbeidsplass som medarbeidere selv ønsker å være kan virke som medisin på en medarbeider som har blitt syk.
 2. Ha rutiner for forebygging og oppfølging
  Ikke bare lovpålagte rutiner, men også retningslinjer man kan kjenne seg igjen i. Sørg for at alle medarbeidere er informert om hva som skjer dersom sykdom inntreffer.
 3. Kjenn handlingsrommet ditt
  Sett deg inn i hva du kan gjøre og hva kan du ikke gjøre i kraft av styringsretten din.


Se flere tips som kan bidra til god sykmeldingskultur her

LAST NED GRATIS: Sjekkliste for offboarding

Har du en ansatt som skal slutte? Vi har laget en oversikt over de viktigste tingene leder, HR, IT og lønn må huske på for å sikre at arbeidsforholdet avsluttes på en ryddig måte.

Les mer og last ned gratis

Del siden: