Ikke alle kan kreve lønnsøkning

Mange arbeidstakere tror de har krav på lønnsøkning hvert år. Det er ikke riktig, heller ikke selv om de er medlem av en fagforening som har forhandlet seg til høyere lønn i et sentralt tariffoppgjør.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 26. april 2023
Lesetid: 2 Minutter

Lønnsoppgjøret for 2023 er i full gang. LO og YS var først ut, og har blitt enige med NHO om en ramme på 5,2 prosent for årets oppgjør.

En tariffavtale gjelder ikke alle som er medlem av fagforeningen

Simployers rådgivere får stadig spørsmål om hvem som har krav på lønnsøkningen som er forhandlet frem. Gjelder det bare medlemmene i fagforeningen eller alle arbeidstakere i bedriften?

Simployers rådgiver i arbeidsrett, Hans Gjermund Gauslaa, sier det avgjørende er om bedriften har inngått tariffavtale eller ikke.

En tariffavtale er avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.

Gauslaa understreker at selv om en eller flere arbeidstakere i en bedrift er medlem av en fagforening, så er det ikke gitt at bedriften er bundet av den tariffavtale denne fagforeningen har forhandlet seg frem til.

- Det som kan skje er imidlertid at den fagforeningen som arbeidstakerne er medlemmer av, fremmer et krav mot bedriften om å skrive under tariffavtalen. Dersom arbeidsgiver i et slikt tilfelle skriver under, så er virksomheten bundet av denne avtalen. I noen tilfeller der det fremmes et slikt krav om opprettelse av tariffavtale, vil arbeidsgiver ha en plikt til å inngå tariffavtale som følge av medlemskapet i en arbeidsgiverorganisasjon som NHO, sier Gauslaa.

Gjelder ikke alle i bedriften

Dersom en bedrift har inngått tariffavtale med en fagforening, så får denne tariffavtalen virkning for alle medlemmene av fagforeningen, og andre arbeidstakere som utfører samme type arbeid.

- Arbeidsgiver er forpliktet til å bruke tariffavtalens lønns- og arbeidsvilkår overfor alle arbeidstakere som utfører den type arbeid som tariffavtalen regulerer. Regulerer avtalen sjåførarbeid skal tariffavtalen benyttes overfor alle sjåførene uavhengig av om de er medlem av fagforeningen eller ikke, sier Gauslaa.

Dersom det er tvil om hva som skal ses på som samme type arbeid, må det avklares med utgangspunkt i den aktuelle tariffavtalen.

Kan ikke kreve lønnsøkning

For ansatte i bedrifter som ikke er bundet av noen tariffavtale, er det ingen som kan kreve verken lønnsøkning eller lønnsforhandlinger med loven i hånd.

- Det er ingen lovregler som gir arbeidstakere rett til å kreve at lønnen justeres opp hvert år. Det gjelder uansett om de ansatte er fagorganisert eller ikke, sier Simployers rådgiver i arbeidsrett, Hans Gjermund Gauslaa.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: