Hva er forskjellen på avskjed og oppsigelse?

Begge deler medfører at en ansatt mister jobben, men det ene er mer alvorlig enn det andre.
Hans Gjermund GauslaaJuridisk rådgiver HR og ledelse
tirsdag 5. september 2023
Lesetid: 2 Minutter
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Oppsigelse og avskjed er to virkemidler en arbeidsgiver har for å kunne avslutte et arbeidsforhold med en eller flere ansatte.

Oppsigelser kan være begrunnet både i forhold knyttet til den ansatte, forhold i virksomheten og forhold hos arbeidsgiveren, mens avskjed er forbeholdt situasjoner der begrunnelsen er knyttet til noe den ansatte har gjort eller ikke gjort.

Direktesendt kursserie: Korrigering - oppsigelse - offboarding

«Grovt tillitsbrudd»

En avskjed er en sterkere reaksjon enn en oppsigelse, og er forbeholdt mer alvorlige forhold. I arbeidsmiljøloven heter det at det må ha skjedd «et grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen» for at en arbeidstaker skal kunne gis avskjed. Vilkåret for å kunne si opp en arbeidstaker er at der er saklig grunn til det. 

Den største praktiske forskjellen på avskjed og oppsigelse er hva som skjer i perioden etter at arbeidstaker skriftlig har mottatt en av delene.

Ved avskjed er det ingen oppsigelsestid. Arbeidsforholdet opphører umiddelbart og lønn stanses samtidig. Ved oppsigelse derimot har arbeidstaker både en rett og en plikt til å arbeide ut oppsigelsestiden. Ved oppsigelse har også arbeidstaker rett på lønn på vanlig måte ut oppsigelsestiden.

En arbeidstaker som er oppsagt har også rett til å stå i stillingen under en eventuell behandling av tvist med arbeidsgiveren om oppsigelsen. Men når en arbeidstaker blir avskjediget, har ikke vedkommende noen slik rettighet. Ved avskjed må den ansatte slutte umiddelbart.

Oppsigelse som egentlig er avskjed

Vi gir hvert år tusenvis av råd om arbeidsrettslige problemstillinger til mange ulike virksomheter i Norge. Oppsigelsessaker er en gjenganger, og av og til kan det være tvil om arbeidsgiver faktisk har avskjediget eller sagt opp en arbeidstaker.

Vi opplever for eksempel tilfeller der arbeidsgiver gir en ansatt en oppsigelse, samtidig som vedkommende får beskjed om at han ikke skal møte på jobb i oppsigelsestiden. Hvis arbeidsgiver i et slikt tilfelle heller ikke betaler lønn i oppsigelsestiden, er det i realiteten ikke snakk om en oppsigelse, men en avskjed.

Også der arbeidsgiver betaler lønn i oppsigelsestiden, men nekter arbeidstaker å utføre arbeid, kan forholdet bli vurdert som en avskjed og ikke som oppsigelse. Bakgrunnen for dette er at en oppsagt arbeidstaker har rett til å utføre arbeid i oppsigelsestiden.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: