Husk å kreve refusjon for sykepenger og omsorgspenger før nyttår

I forbindelse med koronapandemien har fristen for å søke refusjon for sykepenger og omsorgspenger vært utvidet til 9 måneder. Fra nyttår er det igjen 3 måneders frist.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 2. desember 2020
Lesetid: 1 Minutt

Etter at denne artikkelen ble skrevet har regjeringen snudd i dette spørsmålet, og åpner for at fravær som oppstår før 31.12.2020 kan søkes refundert med 9 måneders frist. For fravær som oppstår fra og med 1. januar 2021 gjelder fristen på tre måneder. Les mer her. 

 

I den midlertidige forskriften om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-panemien, ble fristen for å søke refusjon for sykepenger og omsorgspenger midlertidig utvidet fra tre til ni måneder.

Denne forskriften gjelder imidlertid bare frem til nyttår, sider Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

– Det betyr at arbeidsgivere som fortsatt ikke har fremmet refusjonskrav for sykefravær og omsorgspenger fra september og tidligere, må sørge for å fremme disse før nyttår. Etter 1. januar kan man ikke kreve refusjon for tilfeller som er eldre enn tre måneder, med mindre unntaket blir forlenget, sier Brostrøm.

Han understreker at det vil være svært risikabelt å satse på at forskriften blir forlenget til å gjelde over nyttår.

Gjelder uavhengig av korona

Jørgen Brostrøm i Simployer sier den utvidede fristen for å kreve refusjon av sykepenger og omsorgspenger gjelder uavhengig av om fraværet er koronarelatert eller ikke.

– Den midlertidige fristen på ni måneder for å kreve refusjon gjelder alt sykefravær og omsorgspenger ved syke barn eller syk barnepasser. Det har vært flere endringer i reglene for sykepenger og omsorgspenger i perioden, men fristen på ni måneder gjelder uavhengig av om fraværet har noe med korona å gjøre eller ikke, sier Brostrøm.

Den midlertidige utsatte fristen gjelder for ordens skyld ikke for refusjon av foreldrepenger.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter