Feriepenger når den ansatte er permittert

Når ansatte er permittert og mottar dagpenger fra NAV, kan ikke lønnstrekket for ferien gjøres som normalt i juni.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 9. juni 2021
Lesetid: 2 Minutter

Under normale omstendigheter utbetaler de fleste arbeidsgivere alle feriepengene til ansatte med fast månedslønn, i juni, samtidig som de ansatte trekkes i lønn for hele ferien. På den måten kan de ansatte ta ferie med lønn resten av året.

Når ansatte er permittert, og dermed ikke mottar noe lønn fra arbeidsgiver i juni, må det velges andre løsninger.

– Når det ikke er noe lønn å trekke i må hele lønnstrekket for 5 uker ferie tas i feriepengene dersom dette skal gjennomføres i juni. Et slikt trekk kan ikke arbeidsgiver gjennomføre med grunnlag i ferielovens regler, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh.

Konferanse: En digital heldag om den hybride arbeidsplassen

Torsdag 28. oktober sender vi konferansen, Simply Work 2021, direkte. Programmet er fullspekket med det du trenger å vite om fremtidens fleksible arbeidshverdag med hjemmekontor og hybride løsninger.

Klikk her for mer informasjon og påmelding          

Tre alternative løsninger

Arbeidsgivere står dermed igjen med tre mulige løsninger for utbetaling av feriepenger til ansatte som er fullt permittert:

  1. Vente med utbetaling av feriepenger til ferien avvikles.
  2. Utbetale feriepenger i juni og avtale med arbeidstaker at lønnstrekket for ferien gjøres i feriepengene
  3. Forutsatt at arbeidstaker skal avvikle hoveddelen av ferien i sommer, kan arbeidsgiver utbetale feriepengene i juni og bare gjøre lønnstrekk for de feriedagene som eventuelt er avviklet med lønn før juni.

Ved delvis permittering

Når ansatte er delvis permittert i juni, vil mange av de samme problemstillingene oppstå. Dersom arbeidsgiver trekker fem uker ferie ut fra den lønnen den delvis permitterte mottar i juni, for eksempel 50 prosent, vil vedkommende få tilsvarende redusert lønn når ferien avvikles. Dette gjelder uavhengig av om ferien avvikles etter at den ansatte eventuelt er tilbake i full jobb igjen.

– Dersom arbeidsgiver i stedet ønsker å gjennomføre trekket for feriedagene ut fra lønn i arbeidstakers ordinære stilling på 100 prosent, slik at feriedagene senere kan avvikles med ordinær 100 prosent lønn, må det gjøres et stort trekk i feriepengene, siden det er en redusert lønn å trekke av i juni. Et slikt trekk kan ikke arbeidsgiver gjennomføre med grunnlag i ferielovens utbetalingsregler, sier Myksvoll Singh.

Dermed står arbeidsgiver igjen med de samme tre alternativene som ved full permittering.

Har du tilgang til Faghjelp fra Simployer? I tilfelle kan du lese mer om temaet i denne artikkelen. Hvis du ikke har tilgang, kan du lese mer om Faghjelp for lønnsmedarbeidere og kjøp tilgang her.

 

På tide å digitalisere håndteringen av ferie og fri?

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer HRM blir det enkelt å søke og behandle søknader om ferie og permisjoner, og alltid ha full oversikt. Les mer her.

Del siden: LinkedIn twitter