8 ting du må vite om fleksitid

Hvor mye er det lov til å jobbe når man har avtalt fleksitid, og når må det betales overtidstillegg? Her er 8 ting du bør vite om bruk av fleksitid.
tirsdag 19. februar 2019
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Fleksitid er en ordning som brukes mye i stillinger der det ikke er avgjørende at arbeidet gjøres på et bestemt tidspunkt. En avtale om fleksitid innebærer at daglig og ukentlig arbeidstid kan variere innenfor en nærmere bestemt ramme, men slik at gjennomsnittet blir det antall timer som følger av arbeidsmiljøloven eller avtale.

Fleksitidsordninger kjennetegnes også av at det er en kjernetid hvor alle arbeidstakere som omfattes av ordningen må være tilstede. Det er en ytre arbeidstid som angir tidspunktet for når arbeidstaker kan velge å starte og avslutte arbeidsdagen.

Her er 8 punkter du bør kjenne til om bruk av fleksitid.

 1. Avtale om fleksitid skal gjøres skriftlig, for eksempel gjennom et vedlegg til arbeidsavtalen. Avtalen må underskrives av arbeidsgiver og arbeidstaker.
 2. Der et avtales fleksitid med den enkelte arbeidstaker kan avtalen åpne for inntil 10 timer den enkelte dag og inntil 50 timer i uken. Det kan imidlertid ikke arbeides mer enn 48 timer i gjennomsnitt i uken over en periode på 8 uker. 
 3. Der det avtales fleksitid med tillitsvalgt i en tariffbundet bedrift kan avtalen åpne for inntil 12,5 timer om dagen og inntil 54 timer i uken. Det kan imidlertid ikke arbeides mer enn 48 timer i gjennomsnitt i uken over en periode på 8 uker.
 4. Dersom arbeidstaker jobber utover disse grensene, utløser det rett til et overtidstillegg på minimum 40 % av den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. (Gjennom avtaler/praksis kan arbeidstakeren ha krav på et høyere tillegg)
 5. Selv om arbeidstaker har en avtale om fleksitid, kan det ikke jobbes om natten, med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Med natten menes tidspunktet mellom klokken 21 og 06. (Gjennom avtale med arbeidstaker kan det jobbes mellom klokken 21 og 23). 
 6. Selv om arbeidstaker har en avtale om fleksitid, er det ikke tillatt med søndagsarbeid, med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Med søndagsarbeid menes arbeid mellom klokken 18 lørdag og 22 søndag. 
 7. Dersom arbeidsgiver krever at arbeidstaker jobber mer enn 9 timer en dag eller mer enn 40 timer en uke, faller ikke de ekstra timene inn under avtalen om fleksitid. Da er det pålagt overtid, og det må betales et tillegg på minimum 40 prosent.
 8. Selv om det er gjort avtale om fleksitid, må arbeidsgiver forholde seg til lovens maksimalgrenser for samlet arbeidstid og overtid. Det innebærer at arbeidstaker ikke kan jobbe mer enn 13 timer i løpet av 24 timer. I tillegg er det grenser for hvor mye overtid som kan jobbes i løpet av en periode på 7 dager (10 timer), 4 uker (25 timer) og 52 uker (200 timer). Disse timegrensene kan imidlertid utvides gjennom avtaler med lokal tillitsvalgt eller tillatelse fra arbeidstilsynet.

Se også: Simployer tid og plan

Digital løsning som forenkler arbeidet med tidsregistrering og bemanningsplanlegging.

 • Enkel tidsregistrering med mobilen
 • Automatiske beregninger av timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, med mer
 • Medarbeidere har alltid oversikt og kan selv produsere timelister

Les mer og book demo

Del siden: