Fag og tema

Her finner du samlesider om forskjellige temaer. Lær mer om ulike områder rundt HR, økonomi, arbeidsmiljø og HMS  - og finn svar på aktuelle problemstillinger.

Våre temasider oppdateres kontinuerlig.

Ansattreisen

I det øyeblikket en ansatt har signert arbeidsavtalen starter medarbeiderreisen. Fra en trygg og god oppstart med introduksjon og opplæring tar Simployer den ansatte med på en reise som varer gjennom hele arbeidsforholdet.

Arbeidsmiljøloven

I Simployer Infotjenester sitt Fagforum svarer våre fageksperter daglig på spørsmål knyttet til arbeidsmiljøloven. Vi har plukket ut noen av de spørsmålene vi oftest blir spurt om, og gir deg svarene her.​

Engasjement

Mål engasjement på arbeidsplassen i sanntid og iverksett rettede tiltak med løsningen fra &frankly.

Foreldrepermisjon

Foreldrepengeperiodens lengde er totalt sett 49 eller 59 uker, avhengig av valgt dekningsgrad. 

GDPR

Simployer møter ikke bare de formelle kravene, men gjør det mye enklere for din virksomhet å etterleve GDPR. Her kan du lese mer om hvordan.

Hjemmekontor

På denne temasiden har vi samlet innhold som hjelper deg å få svar på dine spørsmål om hjemmekontor.

HMS

Usikker på hvordan dere gjennomfører HMS-arbeidet i praksis? Vår erfaring er at det ikke er så mye som skal til, hvis man bare bruker tid på de riktige tingene.

Mangfold, inkludering og likestilling

Her finner du Simployers innhold knyttet til likestilling og diskriminering i arbeidslivet.

Medarbeider­samtale

Hvordan bruker du best medarbeidersamtalen til å utvikle og engasjere dine medarbeidere?

Naturalytelser

Naturalytelser er ytelser ansatte får i arbeidsforholdet som ikke er penger. Det kan for eksempel være gaver, personalrabatter, utlån av datautstyr, rimelige velferdstiltak, uniformer og annet arbeidstøy.

Omsorgspenger - syke barn-dager

Arbeidstakere med ett eller to barn kan som hovedregel være hjemme med syke barn og motta omsorgspenger i 10 dager i året, mens ansatte med 3 eller flere barn kan motta omsorgspenger i 15 dager.

Permittering og nedbemanning

Der man ikke kan sysselsette arbeidstakerne i en begrenset periode, kan man permittere.

Personalhåndbok

På en arbeidsplass er det mye viktig og nyttig informasjon som bør være lett tilgjengelig for ansatte. Når ansatte kan finne fram til slik informasjon selv blir det færre spørsmål til HR og ledere.

Simployer for IT

Simployer kan spille en betydelig rolle i virksomheters IT-strategi. Vi leverer en sikker løsning, som samtidig er fleksibel med «API first» som mantra.

Sykefravær

Sykefravær er et av temaene Simployer juridiske HR- og ledelsesrådgivere får flest spørsmål om.