Siste nytt i håndbøker

20.12.2023
Endringer i HMS-håndboken - Lovendringer på HMS-området fra 1. januar 2024 som får betydning for innholdet i HMS-håndboken.
14.03.2023
Status februar - Product Manager for Simployer Håndbøker, Tomasz Kaznocha,, forteller om oppdateringer som skjedde i februar og hva som er planlagt fremover for ytterligere forbedringer av håndbøkene.
12.01.2023
2022 er over. Hva nå? - Product Manager for Simployer Håndbøker, Tomasz Kaznocha,, oppsummerer 2022. Han forteller også hva som er planlagt fremover for ytterligere forbedringer av håndbøkene.
29.12.2022
Endringer i regelverk for godkjenning, drift og bruk av bedriftshelsetjeneste (BHT) - Det innføres endringer i regelverket som omhandler bedriftshelsetjenesten.
28.12.2022
Endringer i satser for diett- og bilgodtgjørelse - Det blir innført nye satser for diett og bilgodtgjørelse i 2023.
28.12.2022
Foreslåtte endringer om verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) - Regjeringen har foreslått endringer i reglene for verneombud og arbeidsmiljøutvalg.
27.12.2022
Endringer i arbeidsmiljøloven - Det lovfestes at arbeidstaker som hovedregel skal ansettes på heltid. I tillegg utvides deltidsansattes fortrinnsrett til økt stilling.
27.12.2022
Endringer i regelverket for sykepenger, omsorgspenger og pleiepenger - Det innføres et unntak for plikten til å levere sykmelding til arbeidsgiver. Det innføres også endringer i regelverket for de som mottar omsorgspenger og pleiepenger.
27.12.2022
Avfall - strengere krav til kildesortering for virksomheter - Et nytt kapittel 10a i avfallsforskriften skal bidra til å øke materialgjenvinning av både husholdningsavfall og næringsavfall.
27.12.2022
Sikkerhetsdatablader - overgangsordning opphører 1. januar 2023 - Reach-regelverket innførte i 2021 nye krav til sikkerhetsdatablader. Produkter som var på markedet hadde en overgangsperiode fram til 1.januar 2023.