Endringer i regelverk for godkjenning, drift og bruk av bedriftshelsetjeneste (BHT)

Det innføres endringer i regelverket som omhandler bedriftshelsetjenesten.
Tomasz KaznochaProduct Manager
torsdag 29. desember 2022
Lesetid: 2 Minutter

Lov- og forskriftsendringer samt satsjusteringer trer som regel i kraft 1. juli og 1. januar, med noen unntak. I den forbindelse planlegger og gjennomfører rådgiverne oppdatering av alle våre produkter.

Vi utvikler produktene våre kontinuerlig gjennom året men i forkant av disse datoene foretas i all hovedsak de endringer som sikrer at vi er oppdatert til enhver tid.

Under finner dere endringer som kommer 1. januar 2023 og som påvirker innholdet i en eller flere av våre håndbøker.

Endringene trer i kraft 1.januar 2023.

Bruk av BHT, endringer i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap. 13.

  • Det er innført krav om at listen over næringsgrupper som er pålagt BHT (§ 13-1) skal gjennomgås og oppdateres hvert 6.år. Det er ikke gjort endringer i listen nå.
  • Krav til arbeidsgivers bruk av BHT (§ 13-2) er i hovedsak som tidligere, men det er spesifisert at fokus er på arbeidshelse, arbeidsmiljø og helseskade forårsaket av arbeidet.
  • Det er videre presisert at bistand i arbeidet med å overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse gjelder når slik oppfølging følger av lov eller forskrift, er begrunnet ut fra et arbeidshelseperspektiv eller når virksomhetens risikovurdering tilsier det.
  • Som tidligere skal BHT først og fremst være forebyggende, og det er fortsatt arbeidsgiver som skal sørge for å bruke BHT aktivt. Det er imidlertid ventet en intensivert tilsynsaktivitet fra Arbeidstilsynet, og noe større fokus på dokumentasjon.

Drift og godkjenning av BHT, endringer i forskrift om administrative ordninger kap. 2

  • Endringene tydeliggjør at BHT skal ha en risikobasert tilnærming til den bistanden de skal yte, og de skal kunne dokumentere lovpålagt og risikobasert aktivitet iht. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2 og § 13-3.
  • Evt. tilleggstjenester skal spesifiseres, og omfanget av slike skal dokumenteres skriftlig.
  • Det er kommet et nytt krav til obligatorisk opplæring for alt personale om BHTs oppdrag, kjerneoppgaver og juridiske grunnlag.
  • Godkjenningsperioden er fortsatt 5 år, men det er presisert at Arbeidstilsynet vil føre tilsyn med at den enkelte BHT oppfyller kravene i denne forskriftens § 2-2, § 2-3 og § 2-4.

Forskriftsendringene medfører i utgangspunktet ingen endringer i Simployers tekster i HMS-håndboken. Vi vil imidlertid legge til noe om krav til bruk av BHT i lovforklaringen til teksten Bedriftshelsetjeneste.

Du må sjekke om deres avtalte handlingsplan med BHT er konkret nok og ivaretar forskriftens tydeliggjorte krav. Mange vil nok måtte justere både kontrakt og handlingsplan, spesielt fordi det som nå vil være tilleggstjenester må skilles ut fra de risikobaserte, lovpålagte bht-oppgavene.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: