Endringer i regelverket for sykepenger, omsorgspenger og pleiepenger

Det innføres et unntak for plikten til å levere sykmelding til arbeidsgiver. Det innføres også endringer i regelverket for de som mottar omsorgspenger og pleiepenger.
Tomasz KaznochaProduct Manager
tirsdag 27. desember 2022
Lesetid: 1 Minutt

Lov- og forskriftsendringer samt satsjusteringer trer som regel i kraft 1. juli og 1. januar, med noen unntak. I den forbindelse planlegger og gjennomfører rådgiverne oppdatering av alle våre produkter.

Vi utvikler produktene våre kontinuerlig gjennom året men i forkant av disse datoene foretas i all hovedsak de endringer som sikrer at vi er oppdatert til enhver tid.

Under finner dere endringer som kommer 1. januar 2023 og som påvirker innholdet i en eller flere av våre håndbøker.

Endringer i regelverket for sykepenger

Det innføres et unntak for plikten til å levere sykmelding til arbeidsgiver. Hovedregel er at sykmelding skal være sendt arbeidsgiver innen 14 dager. Her gis det nå mulighet for unntak der det ikke har vært mulig å sende inn sykmeldingen grunnet innleggelse i sykehus eller ved alvorlig sykdom som har forhindret at sykmelding kan bli sendt inn.

Personal og lederhåndboken er oppdatert iht. endringene.

Endringer i regelverket for omsorgspenger og pleiepenger

Det åpnes for at foreldre som ikke bor sammen fritt kan dele omsorgsdager seg imellom. Den forelderen som er alene om omsorgen kan da inngå avtale med samværsforelder om fordeling av dager uten hensyn til avtalt samvær. Tidligere måtte man gjøre fordelingen i tråd med avtalt samvær.

Videre så fjernes kravet om at foreldrene skal dokumentere fordelingen av dager seg imellom overfør NAV. Etter endringen skal foreldrene kun dokumentere endringen overfor arbeidsgiver.

Videre gis det mulighet for foreldre som har langvarig syke barn kan søke om å få utvidet antall dager med omsorgspenger. Tidligere så var det en mulighet der barnet var kronisk sykt eller funksjonshemmet. Det antas da at flere foreldre vil kunne søke om utvidet rett etter endringen.

Det gis mulighet for at to personer kan motta pleiepenger samtidig, tidligere har det bare vært en som kan motta denne ytelsen om gangen.

Personal og lederhåndboken er oppdatert iht. endringene.

LES OGSÅ: Flere får rett til sykt barn-dager (21.12.2022)

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: