Endringer i arbeidsmiljøloven

Det lovfestes at arbeidstaker som hovedregel skal ansettes på heltid. I tillegg utvides deltidsansattes fortrinnsrett til økt stilling.
Tomasz KaznochaProduct Manager
tirsdag 27. desember 2022
Lesetid: 2 Minutter

Lov- og forskriftsendringer samt satsjusteringer trer som regel i kraft 1. juli og 1. januar, med noen unntak. I den forbindelse planlegger og gjennomfører rådgiverne oppdatering av alle våre produkter.

Vi utvikler produktene våre kontinuerlig gjennom året men i forkant av disse datoene foretas i all hovedsak de endringer som sikrer at vi er oppdatert til enhver tid.

Under finner dere endringer som kommer 1. januar 2023 og som påvirker innholdet i en eller flere av våre håndbøker.

Lovfesting av en heltidsnorm

Det lovfestes at arbeidstaker som hovedregel skal ansettes på heltid. Dette prinsippet om ansettelse på heltid er regulert i en ny § 14-1 b. Arbeidsgiver kan fortsatt ansette arbeidstaker i en deltidsstilling, men før det fattes beslutning om dette skal arbeidsgiver skriftlig dokumentere behovet for deltidsansettelse. Denne dokumentasjonen skal være tilgjengelig for tillitsvalgte.

I tillegg til skriftlig dokumentasjon, skal arbeidsgiver drøfte spørsmålet om deltidsansettelse med tillitsvalgte i virksomheten. Det understrekes at «tillitsvalgt» ikke er begrenset til tariffrettslige tillitsvalgte. Bedrifter som ikke har tariffrettslige tillitsvalgte vil dermed også være forpliktet til å gjennomføre drøftinger, for eksempel med verneombud eller andre representanter for de ansatte.

Den nye § 14-1 b i arbeidsmiljøloven vil gjelde for både private, kommunale og statlige virksomheter.

LES OGSÅ: Nå styrkes ansattes rett til å bli ansatt på heltid (02.01.2023)


Deltidsansattes fortrinnsrett til økt stilling utvides

Den fortrinnsretten som deltidsansatte har til å øke stillingen i stedet for at det foretas ekstern ansettelse, utvides slik at den også skal gjelde i stedet for at virksomheten foretar innleie av arbeidskraft. I tillegg får deltidsansatte fortrinnsrett til ekstravakter og lignende. Det understrekes i forarbeidene til endringen at det er en forutsetning for fortrinnsrett at ekstravaktene har om lag de samme arbeidsoppgavene som den deltidsansatt utfører i sin deltidsstilling.

I statlige virksomheter er fortrinnsretten til deltidsansatte regulert i statsansatteloven. Denne loven endres ikke nå. Det varsles imidlertid i forarbeidene til endringene i arbeidsmiljøloven at det vil settes i gang et lovarbeid som tar sikte på å gjennomføre tilsvarende regler i statsansatteloven.

LES OGSÅ: Nå blir det vanskeligere å leie inn arbeidskraft (14.12.2022)


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: