Nå styrkes ansattes rett til å bli ansatt på heltid

Fra 1. januar ble reglene for arbeidsgivere som ønsker å ansette noen på deltid skjerpet. Fra nå av er hovedregelen at arbeidstakere skal ansettes på heltid.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
mandag 2. januar 2023
Lesetid: 2 Minutter
- Nå må arbeidsgivere gjøre grundige vurderinger før en deltidsansettelse gjennomføres, forklarer Simployer juridiske HR- og ledelsesrådgiver, Ragni Myksvoll Singh.

– Det har ikke blitt forbud mot å ansette på deltid, men nå må arbeidsgivere gjøre grundige vurderinger før en deltidsansettelse gjennomføres, forklarer Simployer juridiske HR- og ledelsesrådgiver, Ragni Myksvoll Singh.

Behovet for deltid må dokumenteres

Endringene i arbeidsmiljøloven er innført blant annet for å fremme en heltidskultur, bidra til bevisstgjøring i virksomhetene og motvirke unødvendig bruk av deltid.

Regelendringen innebærer at arbeidstakere som hovedregel nå skal ansettes på heltid og at arbeidsgiver før det eventuelt ansettes på deltid både må dokumentere og drøfte behovet med de tillitsvalgte.

Regelen tvinger arbeidsgivere til å vurdere behovet grundig før de velger deltids- fremfor heltidsansettelse, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh.

Vurderingene som arbeidsgiver gjør, skal dokumenteres skriftlig.

– Loven sier ikke noe om når en deltidsansettelse er greit, det er arbeidsgiver som må vurdere dette i hvert enkelt tilfelle. Det kan være forhold både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som begrunner behovet for deltidsansettelse. Dokumentasjonskravet skal bidra til å sørge for at virksomhetens reelle behov vurderes og synliggjøres før man ansetter noen i deltidsstilling, sier Myksvoll Singh.

Behovet for deltid må drøftes med tillitsvalgte

Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for tillitsvalgte og spørsmålet om deltidsansettelse skal drøftes med de tillitsvalgte.

– Dokumentasjons- og drøftingskravet må ses i sammenheng. Det er viktig at dokumentasjonen gir nok informasjon til at partene kan gjennomføre en reell drøfting av virksomhetens bruk av deltid. Partene har stor frihet når det gjelder den nærmere gjennomføringen av drøftingsprosessen, og vil derfor kunne tilpasse prosessen ut fra behovene i den enkelte virksomhet og sak.

Simployers rådgiver påpeker at drøftinger skal gjøres før hver enkelt deltidsansettelse og skal bidra til å avklare muligheter og begrensninger og at partene sammen finner løsninger.

– Men det er arbeidsgiver som til slutt bestemmer om det skal ansettes på deltid, sier Myksvoll Singh.

Tillitsvalgte kan være verneombud eller andre representanter for de ansatte, og er ikke begrenset til å gjelde tillitsvalgte i tariffrettslig forstand.

Arbeidstilsynet fører tilsyn

Arbeidstilsynet vil ha tilsynsmyndighet når det gjelder dokumentasjons- og drøftingsplikten.

– At Arbeidstilsynet har tilsynsmyndighet betyr at de kan kontrollere om de formelle kravene til dokumentasjon og drøfting i forbindelse med heltidsnormen er gjennomført. Det vil si at arbeidsgiver må sannsynliggjøre at virksomhetens behov for deltidsstillinger faktisk er vurdert og har vært drøftet med de tillitsvalgte. Det er ikke noe krav til at det skrives protokoll eller referat fra drøftingene, men av dokumentasjonshensyn er det jo lurt at man gjør det likevel, sier Myksvoll Singh.

 

LES OGSÅ: Disse regelendringene gjelder fra 2023

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: