Se gratis webinar:

Kompetanseutvikling i fremtidens digitale arbeidsliv

Trendene i arbeidslivet tilsier at organisasjonsformene vil endre seg i fremtiden. Arbeidet vil i økende grad utføres som prosjekt, av team som er satt sammen av både interne og eksterne ressurser basert på spesifikk kompetanse. Digitaliseringen gjør at kommunikasjon og prosesser forenkles og organisasjoner desentraliseres.  

Når teknologien overtar mange oppgaver vil medarbeiderne få mer målkritiske roller som krever en mer spisset kompetanse som må oppdateres i takt med den digitale utviklingen. Hvordan sørger du som leder eller HR-medarbeider for at organisasjonen besitter rett kompetanse for å oppnå sine mål?   

Se webinaret om dette høyaktuelle temaet!  

Mange ledere står i disse dager foran årets medarbeidersamtaler – en gyllen anledning til å kartlegge kompetanse og ambisjoner hos den enkelte.  

I webinaret får du blant annet høre om hvordan Simployer jobber systematisk med bruk av verktøy for onboarding, medarbeidersamtaler og kompetanseutvikling.

Utfordringen for mange ledere er ikke bare å holde oversikt over hvilken kompetanse virksomheten besitter – men å se inn i fremtiden og forutsi hvilken kompetanse man vil få behov for de neste 3-5 årene. Du må hele tiden ligge i forkant, planlegge og sørge for at de riktige menneskene får utvikle seg i takt med den nye kompetansen som kreves.  

Webinaret vil være interessant for deg som jobber med ledelse og HR.


Webinaret ble sendt direkte tirsdag 26. november 2019.

 

play_arrow Se gratis webinar: Kompetanseutvikling i fremtidens digitale arbeidsliv