Se gratis webinar:

Simployers rådgivere svarte på "alt" om sykefravær

Simployers rådgivere, Atle Torp og Karoline A. Dystebakken, svarte på en rekke spørsmål i webinaret, som opprinnelig ble sendt direkte 6. september 2023. Noen av spørsmålene som ble besvart i sendingen var:

  • Har en person som kom tilbake i 100% etter 50% AAP. Etter 13 dager ble hun syk. Hvilke rettigheter har hun da? sykepenger? Egenmelding med lønn?
  • 100% sykmeldt i ferien, får man hele ferien overført til neste år eller er det en maks lengde?
  • Har ansatt krav på sykepenger fra den dagen sykmelding blir sendt inn, selv om det ikke er gitt beskjed om sykefravær direkte til arb.giver?
  • Har leder rett til å ringe legen som skriver sykemeldingen og hvilke spørsmål har man lov til å stille?
  • Statusmøter mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjenesten. Arbeidstaker nekter å stille pga sykemelding. Møtet har pliktig oppmøte
  • Hvordan kan man bestride en sykemelding ? Hvilken dokumentasjon trenger man ?
play_arrow Simployers rådgivere svarte på "alt" om sykefravær