Se gratis webinar:

Simployers rådgivere svarte på alt om sykefravær

Simployers rådgivere innen HR og ledelse, Atle Torp og Karoline Dystebakken, stilte opp og svarte på spørsmål om sykefravær i dette webinaret.

Webinaret ble sendt direkte mandag 21. november.

Her er noen av spørsmålene som ble besvart under sendingen:

  • Ansatt har vært sykemeldt over maksdato. Kan man si opp den ansatte om den ikke er frisk nok til å komme tilbake?
  • Hvor lang tid må det være mellom 2 sykemeldinger for at de blir regnet som 2 og ikke 1 i forhold til ett sykeår hos NAV?
  • Sykefravær på grunn av konflikt på arbeidsplassen. Når konflikten forsøkes løst, hvor store krav kan man stille til den sykmeldte?
  • Tilrettelegginsplikten arbeidsgiver har, når er nok nok?
  • Hva gjør man hvis arbeidstaker ikke er villig til å gjøre et forsøk på tilrettelagte oppgaver? Altså å prøve ut om det går an å jobbe tilrettelagt.
  • Kan man bruke egenmelding rett etter en sykemelding, eller er det slik at det skal være minimum 1 dag på jobb før egenmelding kan benyttes?
  • Hvilket ansvar har arbeidsgiver for å holde en stilling åpen for retur etter at sykemeldte har kommet over på AAP? Med andre ord, når kan man ansette fast noen?
  • Og mange flere!
play_arrow Simployers rådgivere svarte på alt om sykefravær