Se gratis webinar:

Når sykefravær fører til konflikt - og motsatt

I dette webinaret diskuterer Simployers rådgivere Atle Torp og Karoline Dystebakken to konkrete caser hvor sykefravær fører til konflikt eller motsatt. De gir konkrete råd til hvordan leder eller HR kan gå frem i slike situasjoner. De svarer også på spørsmål fra seerne:

  • Vi opplever at vår største utfordring som arbeidsgiver er legene som sykmelder og ikke prøver å utfordre pasienten i noen grad.
  • Tips til gjennomføring av oppfølgingsplan med sykemeldt som ikke vil tilbake pga personalkonflikt? hva skal man snakke om? kommer ingen vei med tilrettelegging
  • Hvordan bestride en sykemelding, når ansatte ikke gir grunn for hvorfor de er borte, kun er mistanke om at det ikke er pga arbeidsuførhet
  • Når kan en leder avvise en sykemelding? Kan dere gi noen eksempler?
  • Tilrettelegging av arbeidet- ansatt ønsker ikke å utføre en annen type jobb uten rimelig grunn mens vedkommende er sykmeldt. Hvordan kan man håndtere dette?

Webinaret ble sendt direkte 24. januar 2023

Last ned presentasjonen som ble brukt i webinaret (inneholder 1 ekstra case)

play_arrow Når sykefravær fører til konflikt - og motsatt