Se gratis webinar:

Spør Simployers rådgivere om streik

Denne uken ble ansatte i en rekke norske virksomheter tatt ut i storstreik og på fredag er det varslet en ytterligere opptrapping. For arbeidsgivere fører en streik med seg mange nye, og kanskje uvante, problemstillinger som man må forholde seg til.

I dette webinaret svarte Simployers rådgivere på en rekke spørsmål fra seerne.

Webinaret ble sendt direkte 20. april 2023.

NB! Streiken er nå avsluttet etter at partene har kommet til enighet

play_arrow Simployers rådgivere svarte alt om streiken