Se gratis webinar:

Hvordan øker jeg inkludering på arbeidsplassen?

Webinaret ble sendt 17. februar 2022

Medarbeidernes ulikheter er en nøkkelfaktor før økt konkurranseevne! 

Hvordan ligger dere an i inkluderings- og mangfoldsarbeidet?

Inkludering og mangfold i arbeidslivet handler om alt fra selvfølger som å behandle alle likt, møte hverandre med respekt, men også å vurdere mennesker ut fra kompetanse.

Et systematisk inkluderings- og mangfoldsarbeid styrker ikke bare bedriftens varemerke, men gir større muligheter for vekst og økt lønnsomhet.

I dette webinaret kommer vi blant annet til å snakke om: 

  • Hvordan du som leder eller HR kan finne ut hvor inkluderende din organisasjon er
  • Hvordan du kan jobbe med inkludering og mangfold i din organisasjon
  • Hvordan du kan utnytte dine ansattes fulle potensial

Webinaret holdes på svensk, med Kristoffer Eklundh og Lenka Prokopec Karlberg fra svenske Mitt Liv og Lilian Ekelin, HR- og ledelsesspesialist hos Simployer &frankly i Stockholm. 

Her kan du laste ned PDF med presentasjon fra webinaret

 

 

play_arrow Hvordan øker jeg inkludering på arbeidsplassen?