Mister retten til sykepenger etter permisjon

Det kan være risikabelt å la seg friste til å ta permisjon for å forlenge ferie eller foreldrepermisjon. Ikke alle vet at de mister retten til sykepenger etter 14 dager.
mandag 8. mai 2017
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Lang sommerferie kan være fristende, og kanskje også nødvendig for å få familiekabalen til å gå opp med stengte skoler og barnehager. For å forlenge friperioden er det mange som søker om permisjon uten lønn i forbindelse med ferien.

Simployers trygderettsrådgiver Berit Stokstad sier det er viktig å være klar over at man allerede ved permisjon over 14 dager får redusert rett til sykepenger.

- Hvis man har et brudd i arbeidsforholdet på mer enn 14 dager, har ikke arbeidsgiver lenger plikt til å betale sykepenger. Etter en måned betaler heller ikke NAV sykepenger før rettighetene er tjent opp på nytt. Dermed kan sykdom bli svært dramatisk, advarer Stokstad.

For å tjene opp retten til sykepenger på nytt, må man ha vært tilbake på jobb igjen i 4 uker.

Brudd i arbeidsforholdet

Alt fravær som ikke skyldes lovbestemt ferie, sykefravær, avspasering eller arbeidsfri perioder i en skiftordning er å se på som brudd i arbeidsforholdet i denne sammenhengen.

Det betyr at de 4 avtalefestede feriedagene de fleste norske arbeidstakere har rett på også er å se på som brudd i arbeidsforholdet. Disse dagene legges sammen med annet fravær, som permisjoner.

NAV betaler ved kort brudd

Allerede etter 14 dagers brudd i arbeidet blir retten til sykepenger dramatisk redusert. Da vil man ikke lenger ha krav på sykepenger fra arbeidsgiver. Ved å levere en gyldig sykmelding, kan vedkommende fortsatt ha rett på sykepenger fra NAV.

- Arbeidstaker som blir sykmeldt i permisjonstiden vil etter folketrygdlovens paragraf 8-47 vil kunne få sykepenger fra NAV. Men sykepengene utgjør da bare 65 prosent av sykepengegrunnlaget, og betales først fra dag 15 etter sykmeldingstidspunktet. Man får heller ingen feriepenger av sykepengene fra NAV, sier Stokstad.

Ingen utbetaling etter en måned

Dersom bruddet i arbeidet er på en måned, kan langvarig sykdom bli svært dramatisk for arbeidstakeren. Da mister vedkommende sykepengeretten helt, både fra arbeidsgiver og fra NAV.

- I praksis betyr det at arbeidstakere som har tatt en måned eller mer permisjon i forbindelse med ferien og ender opp med å bli langtidssyk før de har vært 4 uker i jobb igjen, vil stå uten en krone i sykepenger. Da er det ingen penger å hente fra NAV før de har blitt friske igjen og har opptjent retten til sykepenger på nytt. For mange er sosialhjelp eneste utvei, men det får man vanligvis ikke før man har solgt unna eiendeler, advarer Berit Stokstad.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: