Slik kan arbeidsgiver dekke trening på helsestudio skattefritt

I utgangspunktet er det slik at ansattes trening på helsestudio ikke kan dekkes skattefritt, men det finnes løsninger som både gagner den ansatte, arbeidsgiver og folkehelsa.
Espen ØrenRådgiver lønn og økonomi
onsdag 16. november 2022
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Folkehelseinstituttet skriver lange rapporter om tilstanden her i Norge. Det står ikke alltid like bra til på mange av områdene som berører folkehelsen.

Voksne anbefales å være fysisk aktive 150 til 300 minutter hver uke, med en intensitet som tilsvarer rask gange. Kun 30 prosent oppfyller denne anbefalingen. Ifølge SSB har Norge det høyeste sykefraværet i verden, og Virke mente i 2019 at dette kostet samfunnet rundt 70 milliarder kroner. Legger vi til at fedme koster det norske samfunnet omtrent det samme, skjønner vi at de økonomiske effektene av å redusere sykefravær og fedme er enorme.

I Norge er det ca. 2,7 millioner lønnstakere fordelt på ca. 205 000 virksomheter. Virksomheters eventuelle investering i de ansattes helse vil derfor kunne gi store positive bidrag i denne sammenhengen.

Trenger du hjelp med håndtering av naturalytelser? 

Med Ekspert har du Simployers rådgivere i ryggen

Gode muligheter for å dekke fysisk aktivitet skattefritt

Simployers økonomirådgiver Espen Øren sier de viktigste skattefritakene i Norge som berører helse og fysisk aktivitet, ofte har som vilkår at det er noe de ansatte må gjøre sammen:

  • Bedriftsidrett
  • Felles trening i sal, for eksempel spinning eller aerobic
  • Velferdstiltak i form av felles gåturer, fjellturer o.l.
  • Tilgang til treningsrom i arbeidsgivers egne lokaler

– Velger imidlertid arbeidsgiver å dekke eller sponse ansattes medlemskap på et helsestudio, vil det i utgangspunktet være skattepliktig, sier Øren i Simployer.

Skattefritt å forebygge skader

Det finnes imidlertid en mulighet til å gjøre også slik individuell trening skattefri: Hvis formålet er å forebygge skade.

– For bedrifter som har yrkesgrupper med spesielt belastende arbeidsoppgaver, vil treningsordninger mv. som på profesjonelt grunnlag har til hensikt å forebygge skader og sykdom, samt å forebygge belastningslidelser blant de ansatte i bedriften og som gjennomføres i samarbeid med fysioterapeuter, personlige trenere e.l., kunne gjennomføres uten beskatning for de ansatte, sier Simployers økonomirådgiver.

Må være reell sammenheng

For at slike ordninger ikke skal innebære skattepliktig fordel for de ansatte, understreker Øren at det er en forutsetning at det er en reell sammenheng mellom arbeidssituasjonen og treningsopplegget.

– Det er også en forutsetning at treningsordningen ikke omfatter mer og flere treningsformer enn det som er nødvendig for å forebygge arbeidsfremkalte skader og sykdom hos den ansatte, sier Øren.

Generelle treningsordninger uten spesialtilpasset treningsprogram for den enkelte ansatte og uten aktiv oppfølging av fysioterapeut eller lignende under treningen, vil falle utenfor skattefritaket.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: