Slik blir skatten på de populære velferdsgodene

Et velment velferdsgode til de ansatte kan fort få bismak hvis det kommer en skattesmell etterpå. Her er åtte virkemidler som kan glede ansatte med redusert kjøpekraft, og kort om hvordan hver av dem skattlegges.
Magnus SchaftInnholdsprodusent
onsdag 23. november 2022
Lesetid: 4 Minutter

Å velge kompensasjonspakke til medarbeiderne er en avveining mellom behov hos de medarbeidergruppene man ønsker å stimulere og kandidater man ønsker å tiltrekke, kostnad for arbeidsgiver og administrativ byrde knyttet til håndtering og skatteplikt.

Økonomirådgiver Espen Øren i Simployer forklarer her skatteplikten ved en del av de mulige arbeidsgivertiltakene som kan påvirke folks privatøkonomi.

🆓🍽Gratis kantine

Har det blitt flere matpakker i kjøleskapet på jobben? Gratis kantine vil være et målrettet tiltak på den måten at de som nå har sett seg nødt til å slutte å kjøpe kantinemat dermed vil kunne bli inkludert igjen.

– Gratis kantine er skattepliktig, men det er en veldig snill beskatning. Fri kost for ett måltid verdsettes til kr 49, selv om måltidet koster mer, sier Espen Øren fra Simployer.


↘️🍽Subsidiert kantine

Kantine som er subsidiert har også blitt et mer lukrativt tiltak for arbeidstakerne enn før, fordi råvarekostnadene har økt mer enn mange andre kostnader.

– Subsidiert kantine er nemlig skattefritt så lenge de ansatte betaler for minst råvarekosten selv. Avanse, drikke, frukt og kostnader til kantinedriften kan arbeidsgiver subsidiere.

 

🚌 🚃Dekning av kollektivtransport

Et årskort på buss, båt og tog i én sone koster eksempelvis 8 140 kroner i Oslo og 6 000 kroner på Nord-Jæren. 

– Kun skattefritt hvis kortet brukes til yrkesreiser. Hvis man bruker månedskortet til daglige reiser mellom hjem og arbeidssted skal hele verdien beskattes. Ved privat bruk i en viss utstrekning kan den ansatte beskattes for 50% av kortet. Er det kun helt sporadisk privat bruk skattlegges kortet ikke.

 

💶 ➡️Lån hos arbeidsgiver

Hvis alternativet er kredittkortgjeld, er det vel bedre å låne av arbeidsgiver til normrente. Spørsmålet er jo om økonomiavdelingen føler for å «leke bank»?  For januar og februar 2023 er normrenten satt til 3 prosent, mens effektiv rente på de rimeligste forbrukslånene med 1 års løpetid er fra 7 prosent og oppover.

– Lån inntil tre femtedels grunnebeløp (3/5G) til normrente og tilbakebetalingstid på under 1 år er skattefritt. Lån som overskrider en av disse grensene beskattes kun hvis den ansatte betaler mindre enn normrente.

 

📉🏫Økonomikurs

En gjennomgang av privatøkonomien er kanskje ikke direkte jobbrelatert, men hva om kurset har en bredere tilnærming som også dekker økonomiske aspekter som er relevant i jobbsammenheng?

– Hvis kurset eller utdanningen har noe relevans til jobben kan det dekkes skattefritt. Denne vurderingen ble lempet på i 2022, så det er en snillere vurdering nå enn før.

 

💆🏊Forebyggende behandling

Det er vanskelig å skaffe arbeidskraft for tiden, og det å holde de folka man har friske er gull verdt. Da er det uheldig hvis privatøkonomiske utfordringer går ut over investeringer i egen helse.

– For ansatte med spesielt belastende arbeidsoppgaver, vil for eksempel treningsordninger og massasje som på profesjonelt grunnlag har til hensikt å forebygge skader og sykdom, kunne gjennomføres uten fordelsbeskatning for de ansatte. Det samme gjelder forebygging av belastningslidelser blant de ansatte i bedriften som gjennomføres i samarbeid med fysioterapeuter. Det må være en reell sammenheng mellom arbeidssituasjonen og treningsopplegget, presiserer Øren.

 

🧑‍⚕️🦷Støtte til tannlege, psykolog og lege

Det er kanskje lett å utsette legetimen eller hoppe over tannlegen et år når saldoen er tom mot slutten av måneden. Spørsmålet er om redusert helseoppfølging til slutt også kan ramme arbeidsgiver? Hvis arbeidsgiver gir støtte til legetimer er det viktig å huske på å ha en strategi for skatteregningen, så ikke noen som først blir glad for en «gave» deretter blir forbauset over en dårlig kommunisert «skattesmell».

– Hvis det ikke er forebyggende behandling så er det skattepliktig å dekke behandlingsutgifter for ansatte. Er det yrkesskader må det meldes inn og tas på yrkesskadeforsikringen.

 

🚸🛝Støtte til barnehage og skolefritidsordning

Debatten rundt statsbudsjettet har vist at flere partier er opptatt av å innrette lettelser i folks privatøkonomi mot småbarnsfamiliene, da disse rent statistisk ofte har den største gjeldsbyrden og derfor må antas å merke rentehevingene mest.

– Støtte til barnehage og SFO er skattepliktig. Tidligere var det riktignok en ordning med skattefritak, men den ble opphevet fra 2019 begrunnet med at det var blitt full barnehagedekning og dermed ikke behov lenger, avslutter Øren.


Involver de ansatte

Så hva skal en arbeidsgiver som har lyst til å bistå arbeidstakerne gjøre? Øke lønningene flatt, eller prøve å finne velferdsgoder som treffer de man ønsker å investere litt ekstra i?

– Økte kostnader fører til at flere får utfordringer med å dekke primærbehovene sine. Som et resultat av dette opplever flere arbeidsgivere akkurat nå at en av hovedgrunnene for at ansatte velger å slutte er nettopp lønn. Ikke fordi høy lønn nødvendigvis er det som oppleves som mest attraktivt for medarbeidere, men fordi det er et reelt behov akkurat nå. Usikker fremtid skaper et behov for en sikker inntekt og et godt sikkerhetsnett i form av andre velferdstiltak, sier HR-rådgiver Fam Manson i Simployer, og spør videre: 

– Kan et resultat av den usikre tiden vi går inn i resultere i at flere arbeidstakere oppleve stress, uro og høyere sykefravær? Hvis det vil være tilfellet, vil en gjennomgang av de velferdsordningene en har være en god investering!


SE OGSÅ: Slik kan du sikre bedriften og de ansatte gjennom økte priser

Lurer du på mer om skatteplikt på velferdsgoder?

Eget kapittel om naturalytelser i Ekspert

(Har du ikke tilgang? Prøv gratis ved å registrere deg her!)Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: