Så mye dyrere blir elektriske firmabiler neste år

Hvis regjeringen får det som de vil, økes skatter og avgifter på en vanlig elektrisk firmabil med rundt 52.000 kroner fra nyttår. Det blir en stor ekstraregning for arbeidslivet.
Øivind ElvestadRådgiver økonomi
onsdag 19. oktober 2022
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad har regnet på hvor mye dyrere en elektrisk firmabil blir dersom regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 blir vedtatt.

NB: Det ble funnet en regnefeil i den første utgaven av denne artikkelen. Artikkelen er endret 19.10.22 kl. 15.30

 

Støre-regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2023 økt skatt og økte avgifter på elbiler. Etter forslaget skal det innføres engangsavgift, moms og økt firmabilskatt på elbiler. Den økte arbeidsgiveravgiften på inntekter over 750.000 kroner vil ofte også virke inn i regnestykket. For ordens skyld; forslagene er ikke vedtatt, og endelig statsbudsjett skal etter planen forhandles frem med SV.

– Innføringen av engangsavgift foreslås ved at det innføres en ny vektkomponent i engangsavgiften. Det foreslås at de første 500 kg skal være uten avgift. Videre foreslås det en avgift på kr 12,50 pr kg for vekt utover 500 kg, sier Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad.

Moms over 500.000

Regjeringen foreslår også å innføre moms på elbiler på prisen over kr 500 000.

– Etter dagens regler gis det en rabatt på 20 % i grunnlaget for beregning av skattepliktig fordel for firmabiler. Regjerningen foreslår å oppheve denne rabatten.

Regjeringen foreslår også at det innføres en ekstra arbeidsgiveravgift på inntekter over 750.000 kroner. Dette er en avgift som ikke er spesielt knyttet til beskatningen av firmabiler, men trolig har mange av arbeidstakerne med firmabil lønn ol. som overstiger kr 750.000, slik at det må betales ekstra arbeidsgiveravgift for firmabilen.

SE OGSÅ: Advarer mot å tilpasning til økt arbeidsgiveravgift.

Gir generell prisøkning på elbiler

Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad har satt opp følgende eksempel:

Vi har tatt utgangspunkt en av de mest solgte elbilene; Volkswagen ID 4 GTX. Vi legger til grunn at vekten på bilen er 2.200 kg. Engangsavgiften for denne bilen vil da bli kr 21.250.

(2.200 kg – 500 kg = 1.700 kg x kr 12,50 = kr 21.250)

Videre har vi lagt til grunn at bilen i dag koster kr 550.000. Så legger vi på merverdiavgift på 25 % på verdi over kr 500.000, dvs. kr 12.500. Ny pris blir da kr 583.750. Dvs. at prisen øker med kr 33.750.

Økt firmabilbeskatning

Grunnlaget for firmabilbeskatningen øker fordi verdsettingsrabatten på 20 % fjernes og fordi prisen på bilen, som vi har sett, vil øke.

Grunnlaget for firmabilbeskatningen øker da med 20 % av kr 550.000, dvs. kr 110.000 + pluss prisøkningen på kr 33.750 til sammen kr 143.750.

Inntektspåslaget for arbeidstaker vil da øke med 20 % av kr 143.750 = kr 28.750 i økt inntekt for arbeidstaker og økt grunnlag for arbeidsgiveravgift for arbeidsgiver.

Vi benytter marginalskatteprosent på 44 % i dette eksemplet, noe som gir en skatteøkning for arbeidstaker på kr 12.650.

Arbeidsgiveravgiften øker også

Når arbeidstakers inntektspåslag øker, vil også arbeidsgivers arbeidsgiveravgift øke. Vi legger til grunn at arbeidsgiver betaler 14,1 % arbeidsgiveravgift av den økte inntekten. Kr 28.750 x 14,1 % = kr 4.054 i økt arbeidsgiveravgift.

Videre må arbeidsgiver betale 5 % ekstra arbeidsgiveravgift på den økte inntekten, dersom den ansatte tjener mer enn 750.000 kroner. 5 % av 28.750 = kr 1.438.

Oppsummert gir dette statens følgende i økt skatt:

Kr 21 250 pga. innføring av engangsavgift

Kr 12 500 pga. innføring av moms

Kr 12 650 pga. økt firmabilbeskatning

Kr 4 054 i økt arbeidsgiveravgift pga. økt inntekt

Kr 1 438 pga. økt arbeidsgiveravgift

Kr 51 892 i økte inntekter til staten pga. endringen

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: