Rett til ny ferie ved karantene i ferien?

Har ansatte fått juleferien ødelagt av karantene? Mange spør nå om de har rett til ny ferie senere.
onsdag 5. januar 2022
Lesetid: 1 Minutt
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Ansatte som blir syke i ferien, kan etter bestemte vilkår ha rett til å ta ferien på nytt senere – såkalt utsatt ferie. Hvis de skal ha rett på betalt i den utsatte ferien, må de fylle vilkårene for retten til sykepenger i den opprinnelige ferien.

– Vi har i det siste fått svært mange spørsmål fra arbeidsgivere som lurer på om ansatte etter dette regelverket kan kreve å få utsatt ferie på bakgrunn av at de er satt i smittevernkarantene i ferien, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Gir ikke rett til utsatt ferie

At spørsmålet blir stilt er kanskje naturlig, siden ansatte vil ha rett til sykepenger dersom de ikke kan møte på jobb på grunn av karantene når de ikke har ferie.

– Likevel er det ikke slik at ansatte har krav på ny ferie senere, selv om de får ferien ødelagt av karantene. Vilkåret for utsatt ferie etter ferieloven er at den ansatte er helt arbeidsufør, og det vil ikke være oppfylt i en karantenesituasjon der den ansatte ikke selv er syk, sier Brostrøm i Simployer.

Han understreker at dersom den ansatte faktisk er helt arbeidsufør som følge av koronasykdom, vil vilkårene for rett til utsatt ferie kunne være oppfylt.

Quiz

Hva kan du om ferie og feriepenger?

Finn ut om du har kontroll på reglene om ferie og feriepenger.

Test dine kunnskaper i vår quiz

Del siden: